Program za vođenje knjigovodstva maloprodaje

Namenjena srednjim i malim trgovinskim firmama, a neke osnovne karakteristike i mogućnosti aplikacije su sledeće: :: Praćenje lagera – brz pregled svih podataka vezanih za lager robe, stanje lagera za više firmi ili poslovnih jedinica, brzo i lako pretraživanje lager liste, grupisanje roba po grupama roba, proizvođačima i sl. :: Evidentiranje, pretraživanje i brz pregled podataka o poslovnim partnerima. :: Zaprimanje robe – izrada kalkulacija, formiranje prodajne cene i evidentiranje cene u EUR, automatsko vezivanje za aplikaciju za finansijsko knjigovodstvo, automatsko knjiženje u zakonom propisane knjige (trgovačka knjiga,…) čime se izbegava problem duplih unosa podataka. Nakon zaprimanja robe moguće je štampati etikete sa bar kodovima.

Mogućnost izrada predračuna i ponuda.

:: Prodaja robe – program je u potpunosti osposobljen za rad sa fiskalnim štampačima marke Galeb i ComTrade. Ovim se postiže daleko veća efikasnost u radu i pri praćenju prometa robe nego u slučaju kada se koriste fiskalne kase. U slučaju da su računari povezani u mrežu, praktično da kase mogu da rade bez zastoja čak i kada se zaprima roba ili kada se rade promene cena. :: Automatsko knjiženje pazara – dnevni promet se na kraju dana automatski knjiži u zakonom propisane knjige i obrasce (trgovačka knjiga, knjiga prihoda-rashoda,…). :: Propisane knjige – program omogućava evidentiranje odgovarajućih podataka u sve propisane knjige, bilo da je to automatski urađeno – gde je to moguće, bilo da se to radi ručno. :: Štampa i pregled propisanih knjiga i obrazaca – trgovačka knjiga, KP obrazac i sl. :: Obračuni poreza – pregled PDV-a sadržanog u ulaznim dokumentima i iz izlaza robe. :: Omogućena je razmena podataka sa dislociranim prodajnim mestima, čime se obezbeđuje da centrala uvek ima tačne podatke o prometu i stanju robe kompletne firme. :: Narudžbenice – omogućava da se primaju narudžbine (zahtevi) kupaca kako bi se blagovremeno planirala nabavka ili uvoz robe. :: Uporedni pregled zbirnog lagera – predviđen je za kontrolu stanja robe u centralnom magacinu i poslovnicama (prodajnim objektima). :: Nivelacije cena – automatski, procentualno ili u skladu sa promenom kursa EUR-a. :: Otpis robe – u slučaju oštećenja robe pri transportu i sl. :: Razni pregledi prometa robe, kartice robe, promet robe po dobavljačima/kupcima. :: Analiza prometa robe uz definisanje uslova za kreiranje pregleda. :: Popis robe – pored standarnih funkcija za popis omogućeno je i povezivanje sa ručnim skenerima, čime se drastično smanjuje vreme i mogućnost grešaka pri popisima. :: Servisne funkcije – pružaju korisniku mogućnosti da samostalno pravi kopije svojih podataka, da koriste “wizarde” za oporavak podataka za slučaj nepredviđenih oštećena baza podataka i sl.

Program za vođenje knjigovodstva veleprodaje

Namenjena srednjim i malim trgovinskim firmama a osmišljena je kao alat koji omogućava: :: Praćenje lagera – brz pregled svih podataka vezanih za lager robe, stanje lagera za više firmi ili poslovnih jedinica, brzo i lako pretraživanje lager liste, grupisanje roba po grupama roba, proizvođačima i sl. :: Evidentiranje, pretraživanje i brz pregled podataka o poslovnim partnerima. :: Zaprimanje robe – uvozna ili domaća kalkulacija, formiranje prodajne cene i evidentiranje cene u EUR, automatsko vezivanje za aplikaciju za finansijsko knjigovodstvo čime se izbegava potreba duplih unosa podataka. Nakon zaprimanja robe moguće je štampati etikete sa bar kodovima. :: Izrada predračuna i ponuda :: Prodaja robe sa lagera – fakturisanje roba i usluga. Moguće je menjati prodajnu cenu pri fakturisanju a kasnije se automatski generiše odgovarajući dokument o nivelaciji. :: Omogućena je razmena podataka sa dislociranim prodajnim mestima, čime se obezbeđuje da centrala uvek ima tačne podatke o prometu i stanju robe kompletne firme. :: Narudžbenice – omogućava da se primaju narudžbine (zahtevi) kupaca kako bi se blagovremeno planirala nabavka ili uvoz robe. :: Uporedni pregled zbirnog lagera – predviđen je za kontrolu stanja robe u centralnom magacinu i poslovnicama (prodajnim objektima) :: Nivelacije cena – automatski, procentualno, u skladu sa promenom kursa EUR-a. :: Otpis robe – u slučaju oštećenja robe pri transportu i sl. :: Razni pregledi prometa robe, kartice robe, promet robe po dobavljačima/kupcima. :: Štampa i pregled propisanih knjiga i obrazaca – trgovačka knjiga, KEPU obrazac i sl. :: Obračuni poreza. :: Analiza prometa robe uz definisanje uslova za kreiranje pregleda. :: Popis robe – pored standardnih funkcija za popis omogućeno je i povezivanje sa ručnim skenerima, čime se drastično smanjuje vreme i mogućnost grešaka pri popisima. :: Servisne funkcije – pružaju korisniku mogućnosti da samostalno pravi kopije svojih podataka, da koriste “wizarde” za oporavak podataka za slučaj nepredviđenih oštećena baza podataka i sl.