Program za pogonsko knjigovodstvo - Proizvodnju (softverski paket VPog)

Namenjen je automatizaciji knjiženja pogonskog knjigovodstva. Najveća prednost ove aplikacije je upravo u tome što se automatskim formiranjem naloga za knjiženje izbegava mukotrpno “ručno” knjiženje. Rezultat ove aplikacije je, u stvari, krajnja cena koštanja gotovih proizvoda. VPog ima naloge koji su: :: Povezani sa glavnom knjigom (Program za finansijsko knjigovodstvo – VFina) a kojim se već proknjižen promet preknjižava po nekoliko osnova (mesta troška, utrošci materijala i sirovina, vrstama poslova); :: Nezavisni od glavne knjige a koji sadrže stavke koje se odnose na pogonsko knjigovodstvo. Interesantno je napomenuti da korisnik može samostalno definisati sistem ključeva za rapodelu zajedničkih troškova. VPog omogućava izradu raznih izveštaja osmišljenih tako da prezentuju sve informacije ne samo o ceni koštanja proizvoda već i ceni jediničnih usluga, mesta troškova i slično.