ROBNO / SA ANALITIKOM

Razlika između Robnog knjigovodstva sa analitikom poslovanja (V_RobMax) u odnosu na „standardni“ paket namenjen trgovini:
 1. Želite da imate više od „običnog“ knjigovodstva.
 2. Želite brzu i preciznu informaciju o dugovanjima/potraživanjima.
 3. Želite da znate u svakom trenutku kako poslujete.
  Koje su funkcije paketa posebno unapređene: 1. Promet robe – analiza, 2. Protok dokumentacije, 3. Evidencije i pregledi vezani za analize poslovanja.

1. Promet robe

Podaci o robi (šifarnik robe)

:: Šifra (bar kod), naziv, jedinica mere, poreska grupa,…

Robne grupe

Stablo robnih grupa omogućava kasnije grupisanje roba u izveštajima o prometu,
 • Grupe proizvođača – omogućava kasnije grupisanje roba u izveštajima o prometu,
 • Podaci vezani za uvoznu robu (zemlja porekla, carinske grupe,…)
 • Parametri cene iskazane u evrima radi kasnije analize,
 • Podaci o roku trajanja robe,
 • Težina po jedinici mere – koristi se za izračunavanje tovarne težine pri isporuci robe,
 • Preporučena količina – broj komada u pakovanju zbog ponuđenih količina prilikom izrade računa,
 • Izveštaji o robi.

Podaci o robi – lager lista

:: Mini stok lista – omogućava efikasnu kontrolu popunjenosti lagera,
 • Planiranje nabavke na bazi mini stok liste,
 • Lokacija artikla u magacinu – omogućava lako pronalaženje artikla u magacinu,
 • Štampa etiketa sa barkodom na samolepljivim nalepnicama,
 • Efektan vizuelni pregled lagera uz mogućnost filtriranja po osnovu robnih grupa proizvođača,
 • Izveštaji (generisanje filtrirane lager liste po robnim grupama, po proizvođačima, sortirano po šifri, nazivu…)

2. Protok dokumentacije

Predračun – Avansni račun

:: Mogućnost kasnijeg kreiranja fakture na bazi uplaćenog predračuna.

Kalkulacija – ulaz robe

 • Vizuelna oznaka dokumenata u zavisnosti od finansija,
 • Kontrola plaćanja dobavljača – analitika,
 • Mogućnost pravljenja kalkulacija unapred (interesantno kod uvoza).

Štampa barkod etiketa na osnovu ulazne kalkulacije:

 • po komadu,
 • po artiklu,
 • po izboru.

Račun (faktura):

 • Akcenat na komunikaciji sa kupcima:
 • a) Precizan pregled (kontrola) uplata po RN b) Odobravanje rabata putem knjižnih odobrenja c) Evidencije menica, kompenzacija, tužbi
 • Izračunavanje težine robe na fakturi (prevoz, pakovanje),
 • Podaci o vozaču i vozilu,
 • Poseban osvrt na komercijaliste kao osnova za obračun plata komercijalista,
 • Mogućnost automatske izrade fakture na osnovu profakture.

Ostala dokumentacija:

 • Otpis robe,
 • Promena cena (pojedinačna, grupna i automatska),
 • Narudžbenice (kreiranje narudžbenica pojedinačno i po poslovnicama),
 • Iznajmljivanje robe,
 • Evidentiranje menice, kompenzacije, tužbe sa pratećim izveštajem o dužini realizacije.

3. Evidencije i pregledi vezani za analize poslovanja

Analitika kupaca-dobavljača

Vizuelni pregled analitike,
 • Filtriranje pregleda analitičke kartice,
 • Kreiranje sopstvene evidencije troškova (el.energija, telefon, plate),
 • Knjiženje izvoda (povezivanje uplata računa, menice, kompenzacije, tužbe),
 • Ekranski pregled komitenata sa vizuelnim pregledom ima i prateći izveštaj (pregled salda komitenata po raznim osnovama),
 • Analiza dospeća plaćanja uz razne filtere – više tipova izveštaja (fakture, ulazne fakture, izlazne fakture, troškovi)
 • Analiza troškova firme za period po grupama,
 • Analiza prometa izvoda,
 • Analiza rada komercijaliste (pojedinačno i grupno)

Izveštaji

 • Propisane knjige – obrasci:
a) trgovačka knjiga – TK obrazac, b) kepu knjiga – KEPU obrazac,
 • Izveštaji vezani za promet robe (po robi i po komitentima),

Troškovi po ulaznim računima

 • Analiza troškova za zadati period,
 • Analiza troškova po grupama (zakup poslovnog prostora, telefoni, čistoća, plate zaposlenih, dnevnice, kancelarijski materijal….)