KOMUNALNE USLUGE

Program za obračun utroška vode (i naplatu drugih komunalnih usluga)

Obuhvata četiri šifarnika sa pripadajućim podacima. To su šifarnici korisnika usluga, vodomera, ulica i tarifa. U tabelu korisnika se unose podaci o korisnicima, bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima, kako osnovni podaci, tako i podaci koji će dalje služiti za zaduživanje korisnika za usluge koje koristi. Tabela vodomera sadrži spisak vodomera i podatke o prosečnoj potrošnji, zadnjem popisanom stanju i tarifi po kojoj će se obračunavati. Šifarnik ulica čini spisak ulica. U tarifama su podaci o tome od kad se i po kojoj ceni obračunavaju različite usluge različitim korisnicima. Meni ovog programa dalje čine podmeni „Obračun / Knjiženje“ i „Servis“. Ovaj drugi, kako mu ime govori, služi servisiranju (tabela), tj. zaštiti i opravku tabela. Glavne stvari ovog program se nalaze u „Obračun / Knjiženje“. Prvu opciju ovog menija čine „Popis / Akontacija“. Ovde možete odštampati spiskove za popis i kasnije uneti popis, odnosno prijaviti akontaciju. “Zaduživanje” je druga opcija i tu se na osnovu prethodno unetih podataka zadužuju korisnici. Može se vršiti pojedinačno, za ulicu ili svih potrošača. Zadužitivanje za isti period se može vršiti u više navrata (korekcije radi). Osnov može biti novo stanje brojila ili neki drugi kriterijum u zavisnosti na koji način su izdefinisani korisnik i vodomer, ako se radi o utrošku vode. Treća opcija je za evidenciju uplata. Uplate se mogu vršiti s pozivom na račun (ako korisnik usluge pokriva račun u celosti) ili proizvoljno. Na masci „Obračun“ se mogu videti stanja (zaduženja/uplate) korisnika i štampati obračuni i uplatnice. Zatim ide opcija menija za “slanje opomena”. Moguće je definisati prag tolerancije, u smislu da se ne šalje opomena onima kojima dug ne prelazi određeni iznos. Poslednja opcija ovog podmenija, a i ovog ciklusa je prenos popisanog stanja u zadnje stanje vodomera. Ovim se stvaraju uslovi za novi popis. U zavisnosti od korisnikovih potreba, program se može dopuniti evidencijom i obračunom za druge usluge. Program ima izveštaje za knjiženje PDV-a, ali se ti podaci mogu i automatski preneti u program za finansijsko knjigovodstvo ili po potrebi izvesti u formatu koji kupac izdefiniše, kako bi se preneli u već postojeće poslovne aplikacije ili na neki drugi način iskoristili. Dalje, u zavisnoti od potreba korisnika ovog programa, definiše se na koji način će se program ponašati pri promeni cena, da li dug ostaje u dinarima ili u kubicima i dr.