e-FISKALIZACIJA

Sve o novom modelu fiskalizacije i našem YuTeam_POS ESIR rešenju na jednom mestu.

U skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije biće u obavezi da u potpunosti pređu na novi model fiskalizacije do 30. aprila 2022. godine.

A šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje programa (softvera) ili uređaja putem kojih se, u trenutku prometa na malo, izdaje fiskalni račun sa QR kodom.

Izgled fiskalnog računa je definisan novim Zakonom o fiskalizaciji. Kupci mogu skeniranjem QR koda sa računa da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom ili ne.

Novi model fiskalizacije donosi nekoliko noviteta. Ono što morate imati su:

Bezbednosni element dolazi u vidu smart kartice koju na Vaš zahtev izdaje Poreska uprava. Zahtev za izdavanje smart kartice možete podneti na sledećem linku  www.purs.gov.rs

Procesor fiskalnih računa (PFR) može biti softverski ili hardverski element.

Bez obzira za koju opciju se odlučite, uloga mu je ista. On je tu da obezbedi razmenu podataka sa elektronskim sistemom za izdavanje računa (ESIR-om) i bezbednosnim elementom (BE).

Prilikom izdavanja računa, PFR će:

 • izvršiti analizu podataka o prometu,
 • kreiraće fiskalni račun ili drugi fiskalni dokument,
 • generisaće elektronski potpis,
 • poslaće račun na ESIR,
 • čuvaće podatke o prometu i preneće te podatke u Sistem za upravljanje fisklaizacijom Poreske uprave.

PFR nalazi se na prodajnoj lokaciji obveznika fiskalizacije. Za pravilan i lakši rad potreban mu je internet. Preko interneta, on šalje račune u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave bez Vašeg angažovanja.

Međutim, ukoliko iz bilo kog razloga dođe do prekida interneta PFR je konfigurisan tako da može da radi i u offline režimu (bez pristupa internetu). Za ovo vreme on će čuvati sve podatke o prodaji lokalno tj. na Vašem računaru (računaru obveznika fiskalizacije).

Ovaj prekid može trajati najduže 5 dana. Najkasnije 5 dana od inicijalnog prekida interneta, obveznik fiskalizacije je dužan da sve podatke odnese na SD/USB memorijskoj kartici na računar koji ima internet konekciju i preko web portala poreske uprave pošalje račune u Poresku upravu.

U zavisnosti od toga da li je namenjen redovnoj ili online prodaji, može biti:

 • L-PFR – lokalni procesor (koji ćemo mi koristiti)
 • V-PFR – virtuelni procesor

ESIR je skraćenica od Elektronski sistema za izdavanje fiskalnih računa.

To je zapravo program (softver, aplikacija) koja korisniku služi da kreira i izda fiskalni račun i druga fiskalna dokumenta.

Naše rešenje je YuTeam_POS ESIR apalikacija.

YuTeam_POS ESIR je samostalna aplikacija ili modul ERP sistema za izdavanje fiskalnih računa u maloprodajnom objektu. Aplikacija je akreditovana od strane Poreske uprave rešenjem 000-092-00-00222/2022-0000 od 16.03.2022. i zavedena je u Registar odobrenih elemenata EFU. Našu akreditaciju možete proveriti na sledećem linku.

Do sada je fiskalni uređaj bio samo uređaj. Međutim, s novim modelom fiskalizacije fiskalnim uređajem se smatra, zapravo, celina koju obuhvata BE, PFR i ESIR.

Jedna forma ovog uređaja je zapravo uređaj koji obuhvata i štampač i ESIR, a u sebi nosi SIM karticu koja predstavlja bezbednosni element.

Druga forma je nešto kompleksija. Obuhvata:

 • čitač kartica i karticu, nalik na platnu karticu ili ličnu kartu, koja predstavlja BE;
 • štampač, najčešće termalni;
 • L-PFR u vidu softvera;
 • ESIR koji je instaliran na Vaš računar.

Fiskalni uređaj mora biti sertifikovan i može se koristiti isključivo uz bezbednosni element (BE) koji izdaje Poreska uprava.

YuTeam_POS ESIR program razvijan je u potpunosti u skladu sa Tehničkim vodičem (PDF link) i Zakonom o fiskalizaciji (e-fiskalizacija) (PDF link).

Osnovne funkcionalnosti programa:

 • vođenje šifarnika artikala, poreskih stopa, poslovnih partnera;
 • rad sa sertifikatima (bezbednosni element izdat od strane Poreske uprave);
 • povezivanje sa lokalnim procesorom fiskalnih računa L-PFR;
 • izdavanje fiskalnih računa u skladu sa Tehničkim vodičem (PDF link);
 • generisanje izveštaja o prometu.

YuTeam_POS (ESIR) program funkcioniše uz korišćenje MetaData Pos2SDC i biće u mogućnosti da komunicira sa bilo kojim L-PRF na našem tržištu.

Prema članu 7. Zakona o elektronskom fakturisanju, osnovni i obavezni elementi svake elektronske fakture su:

 • PC računar;
 • Windows 7 (service pak 2) ili novijim operativnim sistemom. Preporuka je da se koriste računari sa novijim operativnim sistemom;
 • Internet konekcija – S obzirom da se podaci automatski putem L-PFR dostavljaju Poreskoj upravi, potreban je stalan pristup internetu;
 • YuTeam_POS ESIR program;
 • BE – Bezbednosni element izdat od Poreske uprave (poručujete sami);
 • Čitač smart kartica – Standardni čitač pametnih kartica (obezbeđujete sami). Preporuka je da nabavite novije modele proizvođača Gemalto ili Identiv (uTrust).
 • L-PFR – Lokalni procesor fiskalnih računa. Možemo preporučiti L-PFR koji smo testirali, razvijen od strane softverske kuće  ProudSource IT.
 • Pos2SDC – U saradnji sa softverskom kućom MetaData obezbeđujemo za sve naše korisnike.
 • Štampač termalni – Širina trake 80mm kao npr. TMT20-III i sl. Preporučeni su oni štampači za koje partnerska firma MetaDat-a tvrdi da su prošli testiranje.
 • dBIRCH – model BIRCH CP-Q3
 • BIRCH – model BIRCH CP-Q1T
 • BIRCH2 – model BIRCH A5-30
 • EPSON – modeli TM T20II, TM T20III, TM T88V
 • POSIFLEX – model Aura PP6900, fw1.5
 • SAMTEC – model M811
 • STAR – model TSP650II
Sve o novom sistemu fiskalizacije: Klikni ovde
Uputstvo za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa: Klikno ovde
Prijavljivanje na elektrosnke servise za fiskalizaciju: Klikni ovde
Novi zakon o fiskalizaciji: Klikni ovde
Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja: Klikni ovde
Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa: Klikni ovde
Tehnički vodič : Klikni ovde