Program za materijalno (ili magacinsko) knjigovodstvo

Služi za evidentiranje prometa robe, materijala, sirovina, gotovih proizvoda, rezervnih delova u magacinima. Moguće je voditi evidencije za više magacina jedne firme, za više magacina iz više firmi ili različitih celina iste firme.

Vrste dokumenata (naloga):

:: Ulazi – izradom ulaza roba se donosi u lager magacina, formira se cena tj. uprosečava se cena ako već ima tog artikla na stanju (ili se magacin vodi po planskoj ceni), artikal se vezuje za konto, konto troška, mesto troška, nosioca troška (ako je na taj način definisan magacin) itd. :: Izlazi (trebovanja) – izradom izlaza roba se “skida” sa stanja po trenutnoj prosečnoj (ili planskoj) ceni, artikal se vezuje za konta i mesta troška.

Interni (međumagacinski) promet:

– izradom internog dokumenta se roba može prebaciti jednim dokumentom iz magacina u magacin čime se skraćuje vreme unosa. Takođe se može pratiti i promet sitnog inventara, koji se zaprima u poseban magacin sitnog inventara na zalihama odakle se izdavanjem (trebovanjem) zadužuju radnici ili čak pojedini delovi firme (npr. ambulante, ordinacije, radionice).

Organizacija šifarnika:

Šifarnik artikala je jedinstven za sve magacine, šifarnik kupaca/dobavljača, kontni plan je zajednički sa ostalim aplikacija, dok je šifarnik radnika vezan za program za obračun LD-a.

Izveštaji:

Klasični pregledi: lager sortiran na razne načine, kartica artikla u vidu izveštaja ili u vidu ekranskog pregleda. U ekranskom pregledu tipkom enter se otvara stanje izabranog artikla po magacinima (gde je imao prometa); još jedan enter otvara karticu tog artikla u magacinu.

Izveštaji o prometu:

dnevnik ulaza/izlaza, pregled stanja artikla, zaliha, konta, rekapitulacije po nosiocima troška, promet konta po mesecima, zaduženja radnika (sitan inventar) i sl.

Popis robe:

obuhvata štampu popisnih lista, unos popisanog stanja robe u magacinu, štampu rezultata popisa (višak/manjak) i automatsko otvaranje početnog stanja za sledeću godinu na osnovu popisanih vrednosti.