NAČINI UGOVARANJA

Izaberite željenu vrstu usluga ili proizvoda koje nudimo i pri tome razmislite o načinu vršenja usluge ili osobinama proizvoda i uslovima koji Vam odgovaraju. Za poslove u oblasti ERP sistema (npr. izrada poslovnih aplikacija) preliminarno predlažemo sledeće oblike saradnje:

Kupovina
sistema/modula

– Kompletno rešenje informacionog sistema;

– Projekti pojedinih manjih celina informacionog sistema (modula)

Održavanje i razvoj sistema/modula u slučaju kupovine sistema

Održavanje informacionog sistema, reinženjering i prilagođavanje postojećeg sistema novim zahtevima korisnik može da ugovori trajno (mesečna apanaža) ili po pozivu (bez obavezne mesečne apanaže).

Potpisivanje ugovora o trajnoj saradnji – kupac plaća pravo korišćenja sitema/modula

– Cilj ovakvog vida saradnje je da se, na neki način, prevaziđu problemi finansiranja u uslovima u kojima svi moramo da živimo i radimo.

– Preporučujemo ovaj vid saradnje korisnicima koji imaju izraženu potrebu za kontinualnim izmenama sistema, dinamičnijim razvojem modula, kojima je potreban brz odziv na zahteve za korekcijama sistema i sl.

– Ukoliko se opredelite za ovaj način regulisanja uzajamnih obaveza, ugovorom se načelno opisuje način saradnje sa našom kućom kao i regulisanje obaveza sa obe strane tj. obaveze naše firme u vezi: rokova izrade, načina rada na proizvodu ili u toku procesa, osobina proizvoda ili usluga, uslova izrade, održavanja itd. A sa druge strane: način plaćanja, broj rata i sl.