Modul za izradu kompenzacija

Nalaze u okviru aplikacije za finansijsko knjigovodstvo. Sastoji se od dve maske: za kreiranje kompenzacije i za pregled.

1.Kreiranje kompenzacije – u okviru analitike, maska „Kompenzacije“ (slika 1).

Potrebno je odrediti sa kojim komitentom želite da napravite kompenzaciju i da kliknete na dugme pripremi kompenzaciju. Nakon toga biće Vam popunjene obe tabele: prva se odnosi na poverioca, a druga na dužnika. Odaberete koje fakture želite da se nađu na kompenzaciji. U obe tabele imate mogućnost izmena datuma fakture, datuma valute i iznosa za kompenzaciju. Kada je kompenzacija gotova, možete je odštampati klikom na dugme “Štampaj kompenzaciju” (slika 2). Napomena: ukupni iznosi za poverioca i dužnika treba da se slažu. 2. Pregled kompenzacije – sadrži spisak svih kompenzacija (slika 3). Pritiskom na tipku Enter možete videti spisak faktura poverioca i dužnika, koje su ušle u određenu kompenzaciju (slika 4).