POLITIKA
PRIVATNOSTI

YuTeam software doo

Veliki značaj pridajemo zaštiti vaših ličnih podataka. Zbog toga poštujemo vašu privatnost. Uvek vas obaveštavamo transparentno za šta su nam vaši podaci potrebni i da li i koliko dugo ih čuvamo, koja prava vam pripadaju u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, kao i o drugim relevantnim karakteristikama konkretne obrade.

OPŠTE INFORMACIJE

Svrha ove politike privatnosti je da vam pruži informacije o obradi ličnih podataka kada koristite naš vebsajt i povezane usluge. Ova politika privatnosti važi za sve vebsajtove ili usluge, koji referišu na ovu politiku privatnosti.

1.1. Obrada ličnih podataka

Lični podaci su, u skladu sa odredbama člana 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018) (“Zakon o ličnim podacima”), svi podaci koji se odnose na određeno ili odredivo fizičko lice, na primer ime, adresa, e-mail adresa, itd.

1.2. Rukovalac

Za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka, u skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima, odgovoran je:
Yu Team Software DOO
Adresa: Koče Kolarova br. 29; 23000 Zrenjanin; Srbija
Telefoni: +381 23/ 510-986
PIB: 103372536
Matični broj: 08814058

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti su: office@yuteam.co.rs ili gore-navedena poštanska adresa rukovaoca podataka sa oznakom “lice za zaštitu podataka o ličnosti”

1.3. Prava lica na koje se podaci odnose
Kao lice na koje se podaci odnosi, a čiji podaci su obuhvaćeni radnjma obrade podataka, imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima u skladu sa Zakonom o ličnim podacima:
• Pravo na pristup
• Pravo na ispravku, dopunu i brisanje
• Pravo na ograničenje obrade
• Pravo na prenosivost podataka
• Pravo na prigovor
Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.
Kada postupamo po Vašem zahtevu u vezi sa gore-navedenim pravima, a u vezi sa kojim pravima nas možete kontaktirati korišćenjem gore-navedenih kontakt podataka rukovaoca, možemo da od Vas tražimo dokaz o Vašem identitetu. Za više informacija o tome kako obrađujemo Vaše podatke, pogledajte 3.1.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

Ukoliko bude postojala takva pravna obaveza, zadržavamo pravo da otkrijemo informacije o Vama ukoliko to od nas budu tražili nadležni organi ili organi izvršne vlasti.
Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (pravna obaveza)
PRIKUPLJANJE I DALJA OBRADA
PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA KADA POSEĆUJETE NAŠ VEBSAJT

Kada posećujete i koristite naš vebsajt samo za potrebe informisanja, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam ne date podatke na drugi način, prikupljamo samo one lične podatke koje vaš pretraživač prenese na naš server, a koji su tehnički neophodni kako bismo vam prikazali naš vebsajt i kako bismo vam garantovali stabilnost i bezbednost.
Prikupljene podatke prenosimo radi obrade relevantnim odeljenjima interno, kao i drugim povezanim društvima u okviru YuTeam Software DOO ili eksternim pružaocima usluga, ugovaračima (npr. hosting, sistem upravljanja sadržinom) u skladu sa potrebnim svrhama (za prikazivanje vebsajta i postavljanje sadržaja na njemu).
Log fajlovi se brišu nakon 7 dana.
Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)
Član 12. stav 1. tačka 3. i tačka 6. Zakona o ličnim podacima (ispunjenje pravnih obaveza i ostvarivanje legitimnog interesa)
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.1 Kolačići

Pored gore-navedenih podataka, na vašem kompjuteru se koriste i kolačići ili druge tehnologije kao što su pikseli (u daljem tekstu “Kolačići”), i to kada posećujete naš vebsajt i kada ga koristite. Kolačiči su mali tekstualni fajlovi koji se od strane vašeg pretraživača čuvaju na vašem uređaju kako bi se sačuvale određene informacije ili slikovni podaci poput piksela. Sledeći put kada posetite naš vebsajt preko istog uređaja , informacije koje su sačuvane u kolačićima biće naknadno prenete ili na naš vebsajt (“Kolačići prve strane”) ili na drugi vebsajt kojem kolačići pripadaju (“Kolačići treće strane”).
Pomoću tih informacija koje su sačuvane i vraćene, konkretan vebsajt prepoznaje da ste već prisupali i posetili ga putem pretraživača koga koristite na konkretnom uređaju. Koristimo te informacije da bismo mogli da kreiramo i prikažemo vebsajt na optimalan način u skladu sa vašim preferencama. U tom smislu, samo je kolačić identifikovan na vašem uređaju. Mimo toga, vaši lični podaci će biti sačuvani samo u slučaju vaše izričite saglasnosti ili ako je apsolutno neophodno da biste mogli da koristite uslugu koja vam je ponuđena i kojoj ste pristupili.
Ovaj vebsajt koristi sledeće vrste kolačića, čije su mogućnosti i funkcionalnosti objašnjenje ispod:
• Tehnički kolačići (Tip A)
• Kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B)
• Kolačići zasnovani na saglasnosti (npr. marketing ) (Tip C)
Više informacija o vrstama postavljenih i korišćenih kolačića možete da pronađete u opisu alata koji su implementirani na našim vebsajtovima u ovoj politici privatnosti.

2.1.1 Tehnički kolačići (Tip A)
Tehnički kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih ne možete da koristite naše veb stranice na nameravani način. Ovi kolačići se koriste isključivo od nas i oni su zbog toga kolačići prve strane. To znači da će sve informacije koje su sačuvane u kolačićima biti vraćene na naš vebsajt.
Tehnički kolačići služe, na primer, da obezbede da Vi kao registrovani korisnik ostanete uvek ulogovani kada pristupate raznim podstranicama našeg vebsajta i da, stoga, ne morate da ponovo unosite Vaše podatke za logovanje svaki put kada pristupate novoj stranici.
Korišćenje tehničkih kolačića je na našem vebsajtu moguće bez Vaše saglasnosti. Iz tog razloga, oni ne mogu da budu aktivirani ili deaktivirani pojedinačno. Međutim, možete da deaktivirate kolačiće u Vašem pretraživaču u bilo kom trenutku (videti ispod).
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)

2.1.2 Kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B)
Kolačići funkcionalnosti omogućavaju da naš vebsajt čuva informacije koje su prethodno date (kao što je registrovano ime ili izbor jezika) i da vam ponudi unapređene i više personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i čuvaju samo pseudonimizirane informacije tako da oni ne mogu da prate Vaše kretanje na drugim vebsajtovima.
Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se naši vebsajtovi koriste kako bismo poboljšali njihovu atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam, na primer, pomažu da odredimo da li su i koje su podstranice našeg vebsajta posećivane i za koji sadržaj su korisnici posebno zainteresovani. Konkretno, snimamo broj poseta stranici, broj podstranica kojima je pristupljeno, vreme provedeno na našem vebsajtu, redosled posećenih stranica, koji termini su Vas doveli do nas, država, region, i, ukoliko je primenljivo, grad iz kojeg je pristupljeno, kao i udeo mobilnih uređaja putem kojih se pristupa našim vebsajtovima. Takođe beležimo kretanje, klikove i skrolovanje kompjuterskim mišom da bismo razumeli koji delovi našeg vebsajta su naročito interesantni korisnicima. Kao rezultat toga, možemo da kreiramo sadržaj našeg vebsajta tako da još konkretnije odgovara potrebama naših korisnika i da optimizujemo našu ponudu. IP adresa vašeg kompjutera koja se prenosi iz tehničkih razloga je automatski anonimizirana i ne omogućava nam da donosimo ikakve zaključke o konkretnom korisniku.
Kolačići funkcionalnosti i performansi su tzv. “strogo neophodni” kolačići u smislu Direktive o ePrivatnosti (ePrivacy Directive) 2002/58 EC, koji ne zahtevaju saglasnost.
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.1.3 Kolačići zasnovani na saglasnosti (Tip C)
Kolačići koji nisu ni tehnički kolačići (Tip A) niti kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B) koristiće se samo po dobijanju Vaše izričite saglasnosti, na primer kolačići za marketing.
Takođe zadržavamo pravo da koristimo informacije koje smo pribavili putem kolačića iz anonimne analize korisničkog ponašanja posetilaca našeg vebsajta kako bismo prikazali određene reklame za određene od naših proizvoda na našim vebsajtovima. Verujemo da Vi kao korisnik imate koristi od toga zato što prikazujemo reklame ili sadržaj za koje mislimo da odgovaraju Vašem interesovanju na osnovu Vašeg ponašanja u pretraživanju, tako da ćete videti manje nasumično prikazanih reklama ili sadržaja koji Vam nisu interesantni.
Marketinški kolačići dolaze od spoljnih marketinških kompanija (kolačići treće strane) i koriste se kako bismo prikupili informacije o našim vebsajtovima posećenim od strane korisnika kako bismo za korisnika kreirali oglašavanje koje je orijentisano ka targetiranoj grupi.
Možete da povučete Vašu saglasnosti za korišćenje kolačića koji su zasnovani na saglasnosti (Tip C) pojedinačno u svakom trenutku sa dejstvom za ubuduće, tako što ćete prilagoditi podešavanja kolačiča Link na stranicu postavki kolačića.
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.1.4 Administriranje i brisanje svih kolačića
Možete da podesite Vaš veb pretraživač tako da je generalno onemogućeno da kolačići budu sačuvani na Vašem uređaju i/ili da budete pitani svaki put da li ste saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u svakom trenutku obrišete kolačiće koji su ponovo omogućeni. Možete da saznate kako sve ovo funkcioniše detaljno preko funkcije pomoći Vašeg pretraživača.
Molimo da imate u vidu da generalno deaktiviranje kolačića može da vodi funkcionalnim ograničenjima našeg vebsajta.

2.2 Web analitika

2.2.1 Google Analytics
Svrha/informacije:
Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, uslugu veb analize kompanije Google Ireland Ltd. (“Google”). Izmenili smo konfiguraciju Google Analytics-a tako da se koristi samo funkcija merenja osim ako je data posebna saglasnost za dodatne opcije oglašavanja.
Google Analytics koristi posebnu formu kolačića, koji se zadržavaju na Vašem kompjuteru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja našeg vebsajta. Kolačići koje Google Analytics postavlja za merenje su kolačići prve strane što znači da će vrednosti kolačića za lica na koja se podaci odnose, biti različiti za svakog kupca (odnosno ne postoji jedinstveni ID kolačića Google Analytics-a koji se koristi na svim vebsajtovima koji koriste Google Analytics). Informacije o Vašoj upotrebi ovog vebsajta koje se dobijaju putem kolačića generalno se prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju.
Google koristi te informacije u naše ime kako bi se analizirala Vaša upotreba ovog vebsajta i to u cilju kompiliranja izveštaja o aktivnostima na vebsajtu i kako bi se pružile dodatne usluge u vezi sa vebsajtom i korišćenjem interneta. IP adresa koju prenosi Vaš pretraživač u kontekstu Google Analytics-a, ne spaja se sa drugim Google-ovim podacima.
Koristimo Google Analytics kako bismo analizirali i redovno poboljšavali korišćenje našeg vebsajta. Možemo da koristimo tako dobijenu statistiku kako bismo unapredili našu ponudu i učinili je interesantnijom za Vas kao korisnika. Dodatno, dobijamo informacije o funkcionalnostima našeg vebsajta (na primer da bismo detektovali probleme u navigaciji).
Prilikom konfigurisanja Google Analytics-a, obezbedili smo da Google prima podatke kao obrađivač što znači da nema pravo da ih koristi za sopstvene potrebe. Konfiguracija “Google Analytics Advertising Features” je nezavisna od navedenog i opisana je u odgovarajućem odeljku ispod, ukoliko se takođe koristi na ovom vebsajtu.
Primaoci:
Podaci o trećim licima: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Uslovi korišćenja: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Opšti pregled principa bezbednosti i privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Google politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Možete da sprečite zadržavanje kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuće podešavanje korišćenjem softvera Vašeg pretraživača. Dodatno, možete da sprečite da Google snima podatke koji se odnose na Vaše korišćenje vebsajta koji su generisani putem kolačića (uključujući vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke, tako što ćete preuzeti i instalirati plugin pretraživača koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Trajanje kolačića: do 12 meseci (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta)
Maksimalni period zadržavanja podataka: do 26 meseci.
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.2.2. Dodaci društvenih mreža (Social Plug-ins)
Dodaci (“plug-ins”) društvenih mreža se koriste na našim vebsajtovima, naročito dugme “Share” ili “Share with friends” Facebook-a, čijim vebsajtom facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2, Irska, je odgovoran za Facebook.com u Evropi. Ovi dodaci su obično obeleženi Facebook logo-om.
Provajderi društvenih mreža čuvaju podatke koje o Vama koje prikupljaju kao korisničke profile i koriste ih za potrebe oglašavanja, ispitivanja tržišta i/ili prilagođavanje sajta u skladu sa korisničkim iskustvom. Takva procena se naročito dešava (uključujući i za korisnike koji nisu ulogovani) u pogledu predstavljanja reklame prema potražnji i radi informisanja drugih korisnika društvene mreže o Vašim aktivnostima na našem vebsajtu. Imate pravo na prigovor u odnosu na kreiranje takvih korisničkih profila, pri čemu morate da kontaktirate provajdere konkretnog plug-in-a da biste ostvarili to svoje pravo. Putem ovih dodataka (plug-ins) nudimo Vam mogućnost interakcije sa društvenim mrežama i drugim korisnicima, tako da možemo da poboljšamo našu ponudu i da je učinimo interesantnijom za vas kao korisnika.
Podaci se prenose nezavisno od toga da li imate nalog kod plug-in provajdera i da li ste tamo ulogovani. Ukoliko jeste ulogovani kod plug-in provajdera, Vaši podaci koje smo prikupili biće direktno preneti na Vaš postojeći nalog kod plug-in provajdera. Ukoliko kliknete na aktivirano dugme i, primera radi, napravite link ka strani, plug-in provajderi takođe čuvaju tu informaciju u Vašem korisničkom nalogu i dele je javno sa Vašim kontaktima. Preporučujemo Vam da se nakon korišćenja društvene mreže redovno odlogujete, naročito pre aktiviranja dugmeta, jer ćete tako moći da izbegnete da to bude preneto na Vaš profil kod plug-in provajdera.
Za dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane plug-in provajdera, molimo pogledajte izjave o zaštiti podataka ovih provajdera kako je navedeno ispod. Oni će Vam takođe dati dodatne informacije o Vašim pravima u tom pogledu i o podešavanju opcija za zaštitu privatnosti.
Transferi u treće zemlje su mogući. Kao mera odgovarajuće zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule prema članu 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članu 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.3. Logovanje na društvene mreže (Social Login)
Da biste se registrovali i ulogovali na Vaš korisnički nalog, takođe imate opciju Vaše autentifikacije sa Vašim postojećim profilom na jednoj od sledećih društvenih mreža, Facebook, Twitter ili Google, i finalne registracije ili logovanja.
U tu svrhu, na strani za registraciju ili logovanje pronaći ćete odgovarajuće simbole konkretnih provajdera društvenih mreža koje naš vebsajt podržava. Pre nego što konekcija sa provajderima bude ustanovljena, morate izričito da se saglasite sa postupkom i prenosom podataka kako je opisano ispod:
Klikom na konkretan simbol, otvoriće se novi pop-up prozor, u kojem morate da se ulogujete sa Vašim podacima za logovanje za tu društvenu mrežu. Nakon što ste se uspešno ulogovali, društvena mreža će Vas obavestiti koji će podaci biti preneti nama radi autentifikacije kao dela postupka registracije ili logovanja. Ukoliko se saglasite sa tim prenosom podataka, polja koja mi tražimo za potrebe registracije biće popunjena prenetim podacima. Informacija koju mi tražimo za registraciju ili logovanje je Vaša e-mail adresa.
Tek nakon što se izričito saglasite sa korišćenjem prenetih i traženih podataka, mi ćemo sačuvati Vaše podatke i koristiti ih za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Osim za postupak autentifikacije, ne postoji veza između Vašeg korisničkog naloga kreiranog kod nas i Vašeg naloga na konkretnoj društvenoj mreži.
Da biste završili postupak autentifikacije za registraciju i logovanje, Vaša IP adresa se prenosi provajderu konkretne društvene mreže. Mi nemamo uticaj na svrhu i obim prikupljanja podataka i njihove dalje obrade od strane provajdera konkretne društvene mreže. Za dodatne informacije, molimo da pročitate obaveštenje konkretnog provajdera o zaštiti podataka:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php više informacija o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en.

2.4. YouTube-Video-snimci
Imamo na našem vebsajtu integrisane YouTube video-snimke, koji se čuvaju na http://www.YouTube.com i koji se mogu pustiti direktno sa našeg vebsajta. Svi oni su integrisani u “proširenom modulu zaštite podataka”, odnosno nikakvi podaci o Vama kao korisniku neće biti preneti YouTube-u, ukoliko ne kliknete na video-snimke kako biste ih pustili. Samo kada pustite video-snimke, podaci koji su navedeni u sledećem odeljku biće preneti YouTube-u. Mi nemamo uticaj na ovaj prenos podataka.
Kada posećujete vebsajt, YouTube prima informacije da ste pristupili odgovarajućoj pod stranici na našem vebsajtu. Dodatno, podaci koji su navedeni u Odeljku 2 ove politike privatnosti biće preneti. Ovo ne zavisi od toga da li YouTube daje korisnički nalog pre koga se logujete ili ne postoji nikakav korisnički nalog. Ukoliko ste ulogovani na Google, Vaši podaci će biti direktno povezani sa Vašim nalogom. Ukoliko ne želite da budete povezani sa Vašim profilom na YouTube-u, morate da se odlogujete pre nego što aktivirate dugme. YouTube čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih za potrebe oglašavanja, ispitivanja tržišta i/ili tražnjom orijentisani dizajn svog vebsajta. Takva evaluacija se naročito događa (čak i u slučaju korisnika koji nisu ulogovani) kako bi se obezbedilo tražnjom orijentisano oglašavanje i kako bi se ostali korisnici društvene mreže obavestili o vašim aktivnostima na našem vebsajtu. Imate pravo da podnesete prigovor protiv kreiranja ovih korisničkih profila, s tim da morate da kontaktirate YouTube da biste ostvarili to svoje pravo.
Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane YouTube-a, molimo da pročitate ovu politiku privatnosti. Tu ćete pronaći i dodatne informacije o Vašim pravima i o podešavanju opcija za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

2.5 Online oglašavanje

2.5.1 Google Ads

2.5.1.1 Google Ads Konverzija

Koristimo usluge Google Ads kako bismo skrenuli pažnju na naše atraktivne ponude uz pomoć reklamnih materijala (tzv. Google Ads) na eksternim vebsajtovima. Možemo da odredimo u odnosu na podatke iz reklamnih kampanja koliko su uspešne pojedinačne mere oglašavanja. Zainteresovani smo da Vam pokažemo reklame koje su Vam interesantne, kako bismo naš vebsajt učinili interesantnijim za Vas i kako bismo postigli fer kalkulaciju troškova oglašavanja.
Ovi kolačići omogućavaju Google-u da prepozna Vaš Internet pretraživač. Ukoliko korisnik poseti određene stranice na vebsajtu Ads klijenta i kolačić sačuvan on njihovom uređaju ne istekne, Google i klijent mogu da prepoznaju da je korisnik kliknuo na tu reklamu i da je pre upućen na tu stranicu. Svaki Ads klijent ima dodeljen drugačiji kolačić. Zbog toga, kolačići ne mogu da se prate putem vebsajtova Ads klijenata. Mi ne prikupljamo i ne obrađujemo bilo koje lične podatke preduzimanjem gore-pomenutih mera oglašavanja. Mi samo dobijamo statističke procene od Google-a. Na osnovu tih procena, možemo da prepoznamo koja je od korišćenih mera oglašavanja bila naročito efikasna. Ne dobijamo bilo koje druge podatke od korišćenja reklamnih materijala; naročito ne možemo da identifikujemo korisnike na osnovu tih informacija.
Zbog marketinških alata koji se koriste, vaš pretraživač automatski pokreće direktnu konekciju sa Google serverom. Mi nemamo uticaj na opseg i dalje korišćenje podataka do kojeg dolazi korišćenjem ovog alata od Google-a i stoga vas obaveštavamo prema našem saznanju: Integracijom Ads konverzije, Google prima informacije da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas. Ukoliko ste registrovani za Google uslugu, Google može da poveže Vašu posetu sa Vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani kod Google-a ili se niste ulogovali, moguće je da provajderi mogu da dobiju i sačuvaju vašu IP adresu.
Primaoci:
Za dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od Google-a, molimo pogledajte politiku privatnosti. Tamo ćete takođe pronaći dodatne informacije o vašim pravima i opcijama za podešavanje kako biste zaštitili vašu privatnost:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Rok važenja kolačića: do 180 dana (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta).
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.5.2. (Vebsajt) Facebook Custom Audiences / Konverzija (“Facebook Pixel”)
Informacije/svrha:

Ovaj vebsajt koristi tzv. “Facebook Pixel” društvene mreže “Facebook” u sledeće svrhe:
Prilagođena publika (Custom Audiences) na Facebook-u (vebsajt)
Koristimo Facebook pixel za potrebe remarketinga kako bismo mogli da Vas kontaktiramo ponovo u roku od 180 dana. To nam omogućava da prikazujemo reklame koje su zasnovane na interesovanjima (“Facebook Ads”) korisnicima vebsajta kada posete društvenu mrežu “Facebook” ili druge vebsajtove koji takođe koriste ovaj alat. Na ovaj način, nastojimo da prikazujemo oglase koji Vas zanimaju kako bismo naš vebsajt ili ponude učinili zanimljivijim za Vas.

2.5.3. Facebook konverzija
Takođe koristimo Facebook Pixel kako bismo obezbedili da se naši Facebook oglasi poklapaju sa potencijalnim interesovanjima korisnika i da ne budu iritantni. Uz pomoć Facebook Pixel-a, možemo da pratimo efektivnost Facebook oglasa za potrebe statistike i ispitivanja tržišta, tako što ćemo videti da li su korisnici preusmeravani na naš vebsajt nakon klika na Facebook oglas (tzv. “konverzija”).
Zahvaljujući marketinškim alatima koji se koriste, Vaš pretraživač se automatski povezuje direktno sa Facebook serverom čim se saglasite sa korišćenjem kolačića za koje je potrebna Vaša saglasnosti. Putem integracije Facebook Pixel-a, Facebook prima informacije kada zatražite naš vebsajt ili kliknete na našu reklamu. Ukoliko ste registrovani za Facebook uslugu, Facebook može da posetu prenese na Vaš nalog.
Obrada ovih podataka od strane Facebook-a odvija se prema Facebook-ovoj politici zaštite podataka (data policy). Posebne informacije i detalji o Facebook Pixel-u i o njegovoj funkcionalnosti, mogu da se pronađu i u Facebook-ovom centru za pomoć (Help area).
Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.
Primaoci:
Zajednički rukovaoci:
Mi smo odgovorni zajedno sa Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska (Facebook) za prikupljanje i transfer podataka u ovom postupku. To se odnosi na sledeće svrhe:
• Kreiranje individualizovanih ili odgovarajućih oglasa, kao i njihova optimizacija.
• Dostavljanje komercijalnih poruka i poruka u vezi sa transakcijama (npr. putem Messenger-a).
• To dalje znači da sledeći postupci nisu obuhvaćeni odnosom zajedničkih rukovalaca:
Postupak koji se odvija nakon prikupljanja i prenosa podataka, isključiva je odgovornost Facebook-a.
Priprema izveštaja i analiza u agregatnom i anonimiziranom obliku, sprovodi se od strane Obrađivača i zbog toga predstavlja našu odgovornost.
Zaključili smo ugovor o zajedničkoj obradi sa Facebook-om, kojem se može pristupiti ovde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ovaj ugovor reguliše odgovornosti za ispunjavanje obaveza prema GDPR-u kada su u pitanju zajednički rukovaoci.
Kontakt podaci Rukovaoca i Facebook-ovog lica za zaštitu podataka o ličnosti mogu se pronaći ovde: https://www.facebook.com/about/privacy.
Dodatne informacije o tome kako Facebook obrađuje lične podatke, uključujući i pravni osnov te obrade i dodatne informacije o pravima lica na koja se podaci odnosi, mogu se pronaći ovde: https://www.facebook.com/about/privacy. Mi prenosimo podatke u okviru zajedničke obrade na osnovu legitimnih interesa prema odredbama člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima, odnosno odredbama člana 6. stav 1. tačka f GDPR-a.
Informacije o uslovima bezbednosti podataka mogu se pronaći ovde https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, a o obrade na osnovu standardnih ugovornih klauzula ovde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Rok trajanja kolačića: do 180 dana nakon poslednje interakcije (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta)
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

3.1 Kontaktiranje/Komunikacija/Saradnja
Svrha/Informacije:
Kada komunicirate i/ili sarađujete sa nama, npr. putem e-maila ili putem formulara za kontakt na našem vebsajtu, platforme za razmenu podataka, i to kao npr. korisnik, osoba za testiranje, poslovni partner ili kupac, podaci koje nam date (Vaša e-mail adresa, ukoliko je primenljivo Vaše ime i broj telefona, ili lični podaci dobijeni tokom konverzacije) biće sačuvani i obrađivani s naše strane kako bismo npr. odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili za potrebe korespondencije u vezi sa poslom.
Kada nas nazovete telefonom kao kupac, možda ćemo Vas pitati da li telefonski poziv može da bude snimljen u svrhe obezbeđenja kvaliteta i obuke. Ako pristanete na snimanje, obrađivaćemo sve informacije koje sa nama podelite tokom poziva (sadržaj komunikacije, potencijalno i osetljive (zdravstvene) podatke, kao i Vaš broj telefona i druge lične podatke).
Kada obrađujemo podatke koji nastanu tokom komunikacije, imamo legitimni interes da obrađujemo te podatke u skladu sa pravnim zahtevima, radi interne verifikacije ili u skladu sa konkretnim zahtevom za komunikaciju.
Možete da podnesete prigovor protiv takvih postupaka u skladu sa zahtevima prema 4.
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima u vezi sa članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost: snimanje telefonskog poziva)
Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)
Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (kada je obrada neophodna za ispunjenje pravne obaveze)
Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja gore-opisanog legitimnog interesa)

3.2 Newsletter
Svrha / informacije:
Bilten (engl. newsletter) sadrži novosti, ponude i druge informacije o izabranim YuTeam Software novostima. Time što ste se registrovali (engl. subscribe) na bilten (engl. newsletter), primaćete, u skladu sa saglasnošću koju ste dali u svakom konkretnom slučaju, personalizovane informacije o proizvodima, uslugama ili predloge za učešće u promocijama, kao što su konkursi ili testiranja proizvoda e-mailom.
Time što se registrujete za bilten, primaćete bilten skrojen prema vašim potrebama (ukoliko je bilten “personalizovan”, “individualizovan” ili “prilagođen”). Procenjujemo Vaše ponašanje u vezi sa kupovinom i klikovima na našim vebsajtovima ili u okviru biltena kako bismo kompilirali informacije koje su za vas relevantne.
Takođe koristimo mere remarketinga kako bismo Vam pokazali relevantno on-line oglašavanje.
Primaoci:
Podaci će biti prosleđeni (engl. forward) na našu platformu za menadžment kupaca, a kojoj pružaoci usluga mogu takođe da pristupe kako bi podržali i implementirali bilten. Provajderi platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima.
Brisanje/Povlačenje:
Ovi prikupljeni podaci biće automatski obrisani posle 24 meseca najkasnije ukoliko se više ne odgovara na bilten (engl. newsletter), npr. nije otvoren (neaktivnost). Ukoliko više ne želite da primate bilten (engl. newsletter), možete da otkažete registraciju u bilo kom trenutku. Kliknite na link koji se nalazi u svakom biltenu kako biste prošli kroz postupak otkazivanja pretplate (engl. subscribe), ili nam pošaljite vaše povlačenje e-mailom.
Ukoliko vaš profil nije potvrđen tokom postupka tzv. dvostrukog uključivanja(engl. double option), Vaš profil će biti obrisan nakon najviše 6 meseci.
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

3.4 Profil prijave (Login Profile)
Svrha/Informacije:
Registracijom stičete mogućnost da pišete mišljenja, da dobijete bilten i saglasni ste da će se Vaši podaci čuvati i da će se koristiti za ispitivanje tržišta i za potrebe oglašavanja. Tada možemo da vam pošaljemo individualizovane reklame za naše proizvode ili usluge.
Primaoci:
Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u sastavu YuTeam Software tima ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, baza potrošača, marketinška agencija, analiza dobavljača) u skladu sa potrebnim svrhama (sprovođenje oglašavanja, itd.).
Brisanje/Povlačenje:
Vaši podaci će biti obrisani čim obrišete Vaš nalog osim ukoliko to nije u skladu sa pravnim obavezama zadržavanja ili rokovima zastarelosti. Kako biste obrisali Vaše podatke, molimo da se ulogujete na Vaš nalog potrošača i da iskoristite funkciju brisanja, ili nam e-mailom pošaljite Vaše povlačenje u pogledu obrade podataka. Vaše lične podatke obrisaćemo najkasnije automatski nakon 24 meseca neaktivnosti.
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

3.5 Slanje poštom
Svrha/Informacije:
Kao izabrani korisnik ili poslovni partner, primaćete informacije o pojedinim proizvodima, ponude ili novosti
Ovo je poseban oblik direktnog marketinga, koji je takođe u našem legitimnom interesu i koji pojačava lojalnost tako što gore-navedenim licima daje ekskluzivne informacije.
Primaoci:
Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru YuTeam Software tima ili eksternim pružaocima usluga, ugovaračima (npr. pružaoci usluga menadžmenta kupaca/potrošača, marketinška agencija, pružalac poštanskih usluga) u skladu sa potrebnim svrhama (slanje poštom).
Brisanje / Prigovor:
Vaši podaci biće obrisani čim otkažete pretplatu osim ukoliko je to protivno zakonskim obavezama čuvanja podataka ili rokovima zastarelosti. Možete da otkažete pretplatu ili da prigovorite daljem slanju pošte kako je navedeno u pismu ili u odeljku o prigovoru ispod [link na 4. prigovor]. Mi ćemo obrisati vaše lične podatke automatski najkasnije nakon 24 meseca neaktivnosti (npr. kada ne koristite poslate kupone).
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)
PRIGOVOR ILI POVLAČENJE VAŠE SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA
Ukoliko ste dali Vašu saglasnost (Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima) za obradu ličnih podataka, tu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja. Ono utiče na dozvoljenost obrade Vaših ličnih podataka nakon što ste povlačenje izvršili u smislu da obrada nakon povlačenja nije više dozvoljena osim ukoliko za nju postoji neki drugi pravni osnov.
Ukoliko obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na odmeravanju interesa, odnosno na neophodnosti za ostvarivanje naših legitimnih interesa (Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima), imate pravo da podnesete prigovor protiv takve obrade. Kada podnesete takav prigovor, pitaćemo Vas da objasnite razloge zbog kojih ne bi trebalo da obrađujemo Vaše lične podatke na način na koji to činimo. U slučaju da je Vaš prigovor opravdan, ispitaćemo situaciju ili ćemo prestati sa obradom ili ćemo prilagoditi obradu ili ćemo navesti naše zakonske razloge za konkretnu obradu, na osnovu kojih obradu nastavljamo.
Naravno, možete da u bilo kom trenutku podnesete i prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka. Možete da nas obavestite o Vašem prigovoru koristeći gore-navedene kontakt podatke za rukovaoca.