Nova web verzija programa Knjigapolja – jun, 2017

U pripremi je nova web verzija knjige polja. KnjigaPOLJA predstavlja značajnu pomoć u planiranju biljne proizvodnje jer omogućava jednostavno analiziranje proizvodnih aktivnosti i praćenje ostvarenih rezultata (prinosa) pohranjenih u bazi podataka ...

Nov program za kooperaciju – 17.06.2015

Na osnovu višegodišnjeg zajedničkog rada sa nekolicinom naših korisnika, i iskustva nastalog tokom dužeg perioda intenzivnog svakodnevno korišćenja aplikacije, u kooperaciji su poboljšane postojeće opcije i uvedene nove.   Izmene vezane za ...

NTI 2013

U sredu, 27. novembra 2013. u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, održan je III krug recenziranja u okviru NTI 2013, tzv. Izložba inovacija. Svoje inovacije predstavilo je 26 timova iz Srbije i 6 timova iz Republike Srpske.   Naš tim se p ...

Novine u programu za obračun plata – 17.06.2015

Od početka januara 2014., u skladu sa Zakonom, ubacili smo sve potrebne izmene kako bi mogli iz bilo kog obračuna da kreirate i šaljete prijavu elektronskim putem na sajt Poreske uprave. Dobijanjem i iunosom BOP broja imate mogućnost kreiranja virman ...