Potpisan ugovor o saradnji sa renomiranom firmom Leonardo iz Ade – avgust 2017.

Firma Leonardo http://www.biliczki.rs/   koristi aplikaciju namenjenu praćenju rada vrlo specifične tekstilne proizvodnje, koju smo razvili  još 2006 godine. Sada nastavljamo priču implementacijom kompletnog informacionog (ERP) sistema, koji treba da pokreije sve oblasti poslovanja.

Tags: No tags

Comments are closed.