Obaveštavamo sve naše cenjene korisnike da smo počeli sa analizom i pripremom potrebnih izmena softvera radi usklađivanja sa novim načinom evidentiranja PDV-a, novim obrascem koji se dostavlja uz poresku prijavu PPPDV počev od 1. januara 2018. godine kao i novim obrascem POPDV. 

Zanimljivi linkovi na ovu temu:

Poreska uprava RS:  http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html

Uskoro više detalja!

Tags: No tags

Comments are closed.