Uspešna implementacija nove web aplikacije WebUgovor u Naučnom istitutu za veterinarstvo „Novi Sad“ – jul 2017.

 

Namena aplikacije WebUgovor je automatizacija procesa kreiranja različitih tipova i vrsta ugovora sa klijentima. Automatizacija je osmišljena tako da se ugovori sastavljaju od prethodno predefinisanih modela tipskih ugovora, odabirom prethodno predefinisanih članova ugovora…

Organizaciona struktura Veterinarskog instituta je takva da svaka od desetak službi (odeljenja) ima potrebu da kreira ugovore o izvršenju usluga sa svojim komitentima. S obzirom na obim poslovanja ukazala se potreba za automatizacijom tog procesa, ne samo u cilju ubrzanja nego i:

  • boljeg upravljanja i uvida u proces ugovaranja,
  • pregled vrednosti koje ugovori nose,
  • alarmiranje korisnika za obnavljanje ugovora,
  • pregled trenutno aktivnih ugovora,
  • pregled neaktivnih ugovora, …

Uskoro više detalja …

Tags: No tags

Comments are closed.