Završena 1. faza implementacije razmene dokumenata u skladu sa EDI standardom u Mrkšićevim Salašima – jul 2017.

EDI – “Electronic Data Interchange” predstavlja međunarodni standard za razmenu poslovnih dokumenata u digitalnom obliku.

Zadatak u 1. fazi razvoja sistema za razmenu dokumenata je bio da se omogući automatizovan uvoz podataka sa porudžbenica iz Gomex-ovih maloprodajnih objekata u naš informacioni sistem.  Rešenje je implementirano kao deo budućeg kompleksnijeg sistema razmene i ostalih dokumenata sa Gmex-om. Sledi razmena otpremnica, potvrda o prijemu robe i slanje fakture kao konačan cilj.

Tags: No tags

Comments are closed.