Program Moja prva plata

Već duže vreme postoje različiti programi koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a tiču se pomoći mladima bez iskustva da steknu potrebna znanja i veštine u praksi i dođu do svog prvog zaposlenja. Nazivi i uslovi ovih programa su se menj ...

Obavezan nalog na SEF-u za sve privredne subjekte

Već smo napominjali da svi privredni subjekti imaju obavezu da, počev od 01.07.2022. godine, otvore svoj korisnički nalog na Sistemu elektronskih faktura tj. SEF-u. Razlog je što će se, od ovog datuma, sve fakture tj. računi koji stižu od subjekat ...

Izmene strukture XML fajla za e-račune

Ministarstvo Finansija Republike Srbije objavilo je 10.04.2022. godine i 13.04.2022. godine  novu verziju XML strukture koju je kompanija Docloop (moj e-Račun) 16.04.2022. godine poslala nama kako bi imali uvid u izmene koje treba primeniti. Dodat ...

Ukida se Centralni registar faktura

Primili smo informaciju od Unije poslodavaca koju je ona dobila od Poslovnog savetnika, gospodina Aleksandra Vesića, da Centralni registar faktura, od 01.05.2022. godine više nije u funkciji za korisnike. Naši korisnici koji koriste naš program za ...

E-Računi od A do Š

Sve informacije o e-Računima na jednom mestu. Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o elektronskom fakturisanju, objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29.04.2021. godine. Početak primene zakona Zakon je ...

Nova pravila za fakture u stranoj valuti

Prema novom Pravilniku o PDV-u, koji se primenjuje od 01.07.2021. godine, iznosi na računu moraju biti iskazani u dinarima i kada se dobra i usluge naplaćuju u stranoj valuti. Član 197 Pravilnika glasi: Ako se naknada za promet dobara, odnosno ...