Šta je digitalna transformacija?

Danas se često može čuti izraz „digitalna transformacija“, ali šta zapravo ona predstavlja?

Možda je lakše razgraničiti šta ona sigurno nije. Digitalna transformacija nije:

  • Posedovanje naloga na društvenim mrežama ili posedovanje web sajta.
  • Pojedinačna primena raznih web servisa poput elektronskog bankarstva ili e-poreza.
  • Posedovanje dokumentacije u elektronskom obliku.

digitalizacijaOno što digitalna transformacija jeste – to je organizaciona promena celokupnog poslovanja kroz upotrebu digitalnih tehnologija.

Kako bi se uspešno primenila digitalna transformacija u jednom preduzeću potrebna je jasna strategija o tome na koji način integrisati digitalne tehnologije u sve oblasti poslovanja. Ali ni ovo samo po sebi nije dovoljno. Ljudi moraju da prihvate tu strategiju i da budu spremni da usvajaju nova znanja i veštine kako bi ovladali ovim tehnologijama. Praksa je pokazala da je upravo ovo čest problem kod pokušaja promene načina poslovanja.

Potrebe i želje potrošača se menjaju velikom brzinom. Takođe, tehnologije napreduju iz dana u dan. Izuzetno je bitno brzo reagovati na promene na tržištu i maksimalno iskoristiti savremene tehnologije kako bi potrošačima približili svoje proizvode na način i u vreme koje njima odgovara. I ne samo to. Vrlo često potrošači se vezuju za brend i samu filozofiju kompanije. Savremene tehnologije mogu biti odličan saveznik u komunikaciji s postojećim potrošačima kao i u sticanju poverenja novih potrošača.

Ukoliko preduzeće ima povezanu digitalnu potporu za sve procese poslovanja, kao i u komunikaciji sa svojim saradnicima i potrošačima, može se reći da je uspešno primenilo digitalnu transformaciju. Napomenimo još samo to da digitalna transformacija nije konačan oblik poslovanja već kontinuirano učenje i primena savremenih tehnologija u svakodnevnom radu i komunikaciji.

Opširnije o tome šta je digitalna transformacija i tome kako je primeniti u svom poslovanju pročitajte na linku PC Press, Digitalna transformacija za početnike.

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.