Prva PPPDV prijava po novom zakonu uspešno predata

Juče, 15.08.2018. godine, je bio krajnji rok za podnošenje prve PPPDV prijave po novom zakonu za one obveznike koji PDV obračunavaju mesečno.

 

PPPDV

Kontaktirali smo naše korisnike koju su u svrhu kreiranja PPPDV prijave koristili našu novu aplikaciju E-PDV. Zadovoljstvo nam je što možemo da kažemo da je većina korisnika podnela prijavu u XML formatu na sajtu Poreske uprave bez većih poteškoća.

Čini nam se da je najveći problem bio dobro organizovati knjiženje i prilagoditi ga zahtevima novog zakona. Nakon što su naši korisnici, u manjoj ili većoj meri, reorganizovali svoja knjiženja podešavanje aplikacije nije bio toliko težak zadatak. Pored pomoći koja se u vidu tekstualnog objašnjenja nalazi u samoj aplikaciji i naš tim je bio na raspolaganju svim korisnicima koji su imali nedoumice.

Moramo napomenuti da se podešavanje, u principu, radi samo jednom. Nakon što se prilagode sva knjiženja u aplikaciji YT Finansije potrebno je podesiti prenose u knjige PDV-a u aplikaciji E-PDV. Nakon toga korisnik više nema mnogo posla sem ukoliko je potrebno u nekom momentu nešto izmeniti.

Pored automtaskih prenosa, iz YT Finansija, aplikacija nudi i mogućnost ručnog knjiženja.

Ovim putem zahvaljujemo se i svim onim korisnicima koji su nam nesebično pomogli svojim znanjem i sugestijama. Sigurni smo da ćemo i u buduće zajedno kreirati dobra rešenja!

Tags: No tags

Comments are closed.