Izmena programa “Osnovna sredstva” zbog promene obračuna poreske amortizacije

Obaveštavamo naše korisnike da zbog promene zakona o poreskoj amortizaciju i u skladu sa pravilnikom izmenjen je način obračuna vezano za poresku amortizaciju u programu “Osnovna sredstva”.

Uvedena su dva nova izveštaja, propisani POA i analitički POA obrazac.

OSS Poreska amortizacija

Sa novim izmenama dobijaju se i sledeće nove funkcionalnosti u programu (kod korisnika koji imaju stariju verziju aplikacije):

  1. Otuđenja: mogućnost da istovremeno se otuđuje po računovodstvenoj i poreskoj amortizaciji i mogućnost brisanja i vraćanja na stanje otuđenog sredstva. Oni koji su radili otuđenja po poreskim grupama, imali su dve maske, sada je sve objedinjeno na jednoj.
  2. Dodavanje vrednosti: mogućnost da se u toku godine nekom OS dodaje vrednost, dodavanje obuhvata i računovodstvenu i poresku amortizaciju.
  3. Prilikom obračuna se obračunava i računovodstvena i poreska amortizacija. Isto kao i kod otuđenja, ukoliko je neko radio i poresku amortizaciju, imao je dve maske za obračun. Sada je sve na jednoj.
  4. Kod izveštaja mogućnost štampe OA obrasca i mogućnost unosa salda po grupama za prethodnu godinu, kako bi OA obrazac bio pravilan.
Tags: No tags

Comments are closed.