POPDV, od 1. jula knjigovođe na mukama

Prenosimo sa portala BIZLife :

Kao što već svi znaju, novi pravilnik o evidenciji poreza na dodatu vrednost stupa na snagu 01.07.2018. godine i svi privredni subjekti će biti u obavezi da Poreskoj upravi prilože POPDV obrazac. Tako će Zakon o PDV-u, koji je stupio na snagu još aprila prošle godine, konačno dobiti svoju punu primenu.

Ono što možda ne znaju svi je to da je jedan od razloga za donošenje ovog zakona bilo usklađivanje naših pravnih normi sa pravnim normama EU. Da u tome nismo u potpunosti uspeli slažu se i u Savezu računovođa i revizora Srbije. Na njihovom zvaničnom portalu navodi se da je njihovo stručno mišljenje da je ovaj ovaj redukovani pravilnik ne samo suprotan pravilima evropske prakse, već je i predimenzioniran i skup za primenu.

Najveći teret pašće upravo na knjigovođe. Razlog je što knjigovođe moraju obezbediti ili softver koji će im pomoći pri obradi velike količine podataka potrebnih za POPDV obrazac ili dodatnu radnu snagu koja će raditi ovaj posao. Pored toga, mogućnost greške u moru ovih podataka je velika.

Poređenja radi, POPDV obrazac u Srbiji sadrži ukupno 102 stavke, odnosno 176 polja. S druge strane, obrasci za istu ili sličnu namenu kod naših suseda svedeni su na 16 polja u Bosni i Hercegovini, 29 polja u Makedoniji itd. Čak i visoko razvijena država poput Nemačke, koja ima mogućnost finansiranja obimne administracije, ima samo 45 polja.

Direktorka firme International financial agency i autor stručnog bloga iz oblasti ekonomije, Biljana Trifunović, izjavila je: „Najveći teret dodatnog posla podneće knjigovodstvene agencije, službenici koji rade u službi knjigovodstva, a pre svih IT stručnjaci koji treba da pripreme program kako bi se podaci iz knjigovodstva mogli  koristiti u svrhu popunjavanja ovog ogromnog dokumenta. Sav ovaj dodatni posao u svakom slučaju prouzrokovaće povećanje troškova poslovanja privrednika koji su u sistemu PDV”

Ukoliko Vi tražite adekvatno softversko rešenje za izradu novog POPDV obrasca koji je u skladu sa novim propisom možete se pogledati prezentaciju na sledećem linku.

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.