Održana prezentacija nove aplikacije za PDV evidencije

U sredu 30.05.2018. godine, u prostorijama Privredne komore Zrenjanin,  održana je prezentacija novog softverskog rešenja za evidentiranje PDV-a po novom Pravilniku o evidencijama PDV i o POPDV prijavi, koji stupa na snagu 1. jula ove godine.

Prezentaciji je prisustvovalo oko 80 predstavnika firmi korisnika YuTeam aplikacija i sistema. Cilj ovog sastanka je bio da se korisnicima demonstrira način na koji će fukcionisati nove evidencije PDV-a, kako bi se blagovremeno pripremili i eventualno korigovali načini knjiženja finansijskih naloga. Sve ovo u cilju potpuno automatizovanog knjiženja u nove evidencija a na bazi podataka u finasijskom knjigovodstvu, tj. bez dodatnih knjiženja u knjige PDV-a.

Deo prezentacije možete pogledati putem linka:

Putem sledećeg linka sa sajta Poreske uprave možete preuzeti i detaljno uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV-a:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4674/korisnicko-uputstvo-za-iskazivanje-podataka-u-pregledu-obracuna-pdv-.html

Ekipa YuTeam Software radi dalje na završnim testiranjima nove aplikacije, po planu.

Tags: No tags

Comments are closed.