POPDV obrazac se neće menjati, a primena počinje od 1. jula 2018. godine

Prema informacijama iz Ministarstva finansija i Poreske uprave, neće doći do odlaganja primene POPDV obrasca.

Izmene i dopune Pravilnika zbog izmena i dopuna Zakona o PDV neće uticati na odlaganje primene POPDV obrasca, što znači da se s primenom ovog obrasca počinje 1. jula 2018. godine.

POPDV obrazac se neće menjati. Struktura, delovi i polja ostaće ista. Promene u vezi sa investicionim zlatom i koncesijama biće ubačene u neka od postojećih polja obrasca.

Naša firma prirpemila je novu aplikaciju za popunjavanje POPDV obrasca koja može da radi i samostalno, nezavisno od naše aplikacije za Finansije. Ukoliko želite da se informišete o novoj aplikaciji E-PDV molimo Vas da nas kontakirate putem telefona +381 23 510 986 svakog radnog dana u periodu od 8h do 16h ili putem e-maila: office@yuteam.co.rs.

Tags: No tags

Comments are closed.