Nova aplikacija E-PDV pripremljena shodno izmenama načina vođenja evidencije PDV-a

Ekipa firme YuTeam Software intenzivno radi na pripremi nove aplikacije E-PDV. Ova aplikacija će u potpunosti biti prilagođena novom pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda PDV-a. Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

Plan priprema za uvođenje aplikacije E-PDV je sledeći:

  • Tokom prve polovine maja 2018. godine završiti konsultacije sa većim korisnicima i testiranje svih funkcionalnosti same aplikacije
  • Tokom druge polovine maja meseca 2018. godine biće održana serija radionica na temu primene nove aplikacije E-PDV o čemu će korisnici biti naknadno obavešteni
  • Tokom juna meseca ćemo krenuti sa instalacijama nove aplikacije za korisnike koji se budu odlučili za korišćenje iste.
Tags: No tags

Comments are closed.