Izmene strukture XML fajla za e-račune

Ministarstvo Finansija Republike Srbije objavilo je 10.04.2022. godine i 13.04.2022. godine  novu verziju XML strukture koju je kompanija Docloop (moj e-Račun) 16.04.2022. godine poslala nama kako bi imali uvid u izmene koje treba primeniti.

Dodatno nam je saopšteno da SEF (Sistem elektronskih faktura) u produkcijskom i demo okruženju ne radi na najbolji način u odnosu na tehničko uputstvo koje su oni sami izdali.

Kompaniji Docloop (koja stoji iza portala moj e-Račun) je tražen tehnički preduslov za komunikaciju sa SEF-om. Ovaj tehnički preduslov je zapravo API ključ koji je potrebno dostaviti kompaniji Docloop.

Molimo Vas da se prijavite na Vaš nalog na SEF-u i pronađete (generišete) svoj API ključ koji ćete poslati kompaniji Docloop.

Izmene koje su deo XML-a su sledeće:

  1. Oznaka slanja XML-a na osnovu propisanog standarda od strane Ministarstva finansija.
  2. Ako je instrukcija za plaćanje po modulu 97, treba je posebno naznačiti u XML-u.
  3. Spisak poreskih oslobođenja je popuno novi u odnosu na ono što je bilo do sada (s tim da primećujemo da i dalje nema sva oslobođenja, npr. ne vidimo oslobođenje po članu 24).
  4. Kod avansnog računa datum i rok plaćanja moraju da budu isti, kod količine artikla uvek se upisuje količina artikla (ovo je skroz zbunjujuće).
  5. Najveća izmena je kod konačnog računa sa avansnim uplatama, gde se na početku XML fajla mora iskazati ukupan PDV, kao i posebno kolika je PDV viša ili niža stopa i pripadajuće osnovice i iznosi koji su ostali za plaćanje.

Želimo da Vas uverimo da naš tim ubrzano radi na ovim izmenama u želji da minimalno ometamo Vaš rad. Međutim, na žalost, postoji mogućnost da ako pokušate da šaljete fakturu preko portala moj E-račun sa trenutnom verzijom aplikacije YT E-Računi koju imate, nećete moći da pošaljete fakturu  zbog novih izmena.

Tags: No tags

Comments are closed.