Ukida se Centralni registar faktura

Primili smo informaciju od Unije poslodavaca koju je ona dobila od Poslovnog savetnika, gospodina Aleksandra Vesića, da Centralni registar faktura, od 01.05.2022. godine više nije u funkciji za korisnike.

Naši korisnici koji koriste naš program za slanje e-faktura, YT E-Fakture, i koriste usluge kompanije Dooclop odnosno portala moj e-račun ne moraju da brinu o ovoj promeni jer moj e-račun šalje e-fakture:

  • kupcu,
  • na portal Sistem elektronskih faktura tj. SEF,
  • ukoliko je kupac korisnik budžeta, na portal Centralni registar faktura tj. CRF.

Ukoliko ne koristite naš program ili usluge informacionog posrednika kroz neku drugu aplikaciju, fakture koje ste do sada registrovali preko Centralnog registra faktura, treba da kreirate na portalu https://efaktura.mfin.gov.rs/login . Prilikom kreiranja, potrebno je da odaberete javnu instituciju iz spiska institucija i ubuduće tako šaljete fakture javnim institucijama.

Na sledećem linku je i demo verzija gde je detaljno sve objašnjeno https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

Tags: No tags

Comments are closed.