Novine u programu za obračun plata – 17.06.2015

Od početka januara 2014., u skladu sa Zakonom, ubacili smo sve potrebne izmene kako bi mogli iz bilo kog obračuna da kreirate i šaljete prijavu elektronskim putem na sajt Poreske uprave. Dobijanjem i iunosom BOP broja imate mogućnost kreiranja virmana po novom. U našim programima imate mogućnost izvoza virmana i plaćanja elektronskim putem (Pexim, Halcom, Trezor).

 

Uvedeni su novi moduli: obračun za jubilarne nagrade, dnevnice, otpremnine, lična zarada preduzetnika.

Tags: No tags

Comments are closed.