Novine u programu za finansijsko poslovanje – 17.06.2015

Propisani su novi obrasci finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Izmene su odrađene na bilansima stanja i uspeha. Novi obrasci imaju nešto više pozicija. Najnoviji bilans stanja ima 137 pozicija, a u slučaju bilansa uspeha, najnoviji ima 69 pozicija. Najznačajnija izmena odnosi se na iskazivanje gubitka iznad visine kapitala u obrascu bilansa stanja. Umesto kao deo aktive, ova pozicija će se iskazivati u pasivi bilansa stanja (kao odbitna stavka).

 

Mogućnost izvoza i elektronskog slanja PP PDV prijave na sajt Poreske uprave.

 

Mogućnost kreiranja kompenzacija i prenos u finansije.

Tags: No tags

Comments are closed.