Program Vaga za evidentiranje odvaga, prijem i otkup poljoprivrednih proizvoda

Akcija za sezonu 2018. godine

Po ceni od 200€ godišnje:

  • instalacija,
  • obuka,
  • inicijalna podešavanja programa,
  • održavanje i izmene.

Za složenije sisteme zatražite ponudu!

Kliknite i zakažite prezentaciju!


Program za kolsku vagu

Osnovna namena programa je evidentiranje prometa robe preko kolske vage. Program Vam omogućava da kreirate ulaze, izlaze robe ili uslužno merenje. Ukoliko je u pitanju promet poljoprivrednih kultura (pšenica, suncokret, kukuruz i sl.) radi se svođenje na SRPS kvalitet na bazi prethodno prijavljenih standarda i tablica za dodatno odbijanje vlage. Ovako evidentirane odvage moguće je po potrebi povezati sa aplikacijom za kooperaciju, radi dalje obrade (evidencije razduženja kooperanata, obračuni kooperanata).
Ukoliko posedujete elektronsku vagu moguće je aplikaciju podesiti za automatsko očitavanje težine bez uticaja operatera.

Korisniku je omogućeno potpuno samostalno podešavanje načina svođenja na SRPS kvalitet.

Evidentiranje podataka o komitentima

Koristeći masku za unos podataka o komitentima možete evidentirati sve relevantne podatke o kooperantima, kupcima, dobavljačima. Ako je u pitanju poljoprivredni proizvođač obratite pažnju na JMBG, broj poreskog rešenja i broj gazdinstva (Slika 1, Slika 2 i Slika 3).

Unos podataka u šifarnik kultura

Unos standarda za kulturu

Koristeći masku za unos standarda korisnik može menjati postojeće standarde za obračun JUS kvaliteta ili može prijaviti nove. Takođe, moguće je prilikom prijave nove kulture, tj. kulture za novu godinu (npr. pšenica rod 2012, 2013 i sl.) iskopirati postojeće standarde i zatim ih po potrebi samo izmeniti (Slika 6, Slika 7 i Slika 8).

Unos tablice za dodatno odbijanje po osnovu vlage

U slučaju da je potrebno odbijanje po osnovu dodatne vlage, troškova sušenja i sl. ovde se unosi željena tablica. Moguće je uneti neki od 3 parametra za zadati interval težine i to: troškovi sušenja (kgr/t), faktor usušenja (%) ili troškovi usušenja sa manipulativnim troškovima (%) (Slika 9 i Slika 10).

Unos odvage

Maska za kreiranje odvaga sastoji se iz 3 kartice (ekrana). Kartica za pregled spiska odvaga “1 – Pregled”, koristi se za bruto pronalaženje odvage. Pretraživanjem po zadatoj koloni (broj odvage, prezime i ime i sl.) moguće je pronaći željenu već urađenu odvagu. Koristeći kriterijume za postavljanje filtera možemo pogledati npr. samo odvage iz zadatog vremenskog perioda, samo odvage urađene tokom današnjeg dana, samo otovorene odvage (tj. one čija je obrada još uvek u toku) ili možemo pogledati sve odvage (Slika 11).

Kreiranje novih prijemnica ili otpremnica radi se na kartici “2 – Izmene.” Ako ste izabrali kreiranje novog dokumenta (klikom na dugme “Dodaj”) biće Vam postavljeno pitanje: (Slika 12)

Pri tome program dodeljuje posebno brojeve za ulaze/izlaze/ostala merenja.

Nakon unosa potrebnih podataka meri se i upisuje bruto težina, bilo ručno, bilo autmatskim očitavanjem elektonske vage. Pošto ste snimili unete podatke odvaga dobija status “U krugu”, tj. ostaje otvorena ili nedovršena dok se vozilo ne vrati nakon istovara i uzorkovanja (Slika 13).

Po povratku vozila na vagu radi se merenje tare i evidencija urađenih analiza (Slika 14):

Nakon što smo snimili i ove podatke potvrda dobija satus „Zatvoren“ i više se ne može menjati od strane operatera već samo od strane korisnika sa administratorskom lozinkom. Ostaje nam još da odštampamo odvagu i procedura je završena (Slika 15).

Primer štampe odvage (Slika 16):

Izveštaji

Treća kartica “Izveštaji” koristi se za generisanje svih potrebnih izveštaja o prometu preko vage korišćenjem raznih filtera, za zadate ili sve kulture, magacine, komitente i to analitički, sintetički ili samo totalne sume i sl. Ovde se mogu izraditi i izveštaji o ponderisanim količinama (Slika 17, Slika 18, Slika 19 i Slika 20).

Ekranski pregled rekapitulacije prometa:

Ekranski pregled izveštaja o ponderisanju za pšenicu:

Ekranski pregled univerzalonog izveštaja o ponderisanju za pšenicu:

Na kraju ovog pregleda napominjemo da se program za vagu može koristiti samostalno ili u sprezi sa programom za kooperaciju.