Opširnije o aplikaciji “Knjiga_Polja v1.0” možete pogledati na našem sajtu www.knjigapolja.rs.

Vest: jul, 2017 – Počela implementacija nove web verzije programa KnjigaPolja polja u Carskoj Bašti, verzija za povrtarstvo.

Vest:  jun, 2017 – U pripremi je nova web verzija knjige polja. Uskoro više informacija.

Šta je Knjiga_Polja v1.0?

Zamišljen je kao ekspertski sistem za stručnu pomoć svima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Sistem čini softverska aplikacija Knjiga_Polja v1.0, projektovana kao alat za planiranje i praćenje svakodnevnih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Prvenstveno je namenjen ratarskoj proizvodnji, ali će se u sledećim verzijama omogućiti korišćenje i onima koji se bave povrtarstvom i voćarstvom.
Sistem je potpuno grafički orijentisan. Sve parcele i proizvodne table se prate na digitalnoj mapi koja predstavlja osnovu glavnog ekrana aplikacije, čime se i vizuelno obezbeđuje pomoć u planiranju, evidencijama i analizi proizvodnih aktivnosti. Knjiga_Polja v1.0 predstavlja značajnu pomoć u planiranju ratarske proizvodnje jer omogućava jednostavno analiziranje proizvodnih aktivnosti i praćenje ostvarenih rezultata (prinosa) pohranjenih u bazi podataka tokom proteklih godina.

Namena i ciljevi sistema Knjiga_Polja v1.0:

  1. Savetodavne aktivnosti radi podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni odgovarajuće tehnologije gajenja biljaka, menadžmenta proizvodnje, upravljanja troškovima i utrošenim satima rada.
  2. Informacije namenjene zadovoljavanju standarda u proizvodnji hrane.
  3. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima.
  4. Formiranje i ažuriranje baze znanja (podataka) koja sadrži informacije o:
    • mašinama (karakteristike, efikasnost, potrošnja,…)
    • poljoprivrednim kulturama (sorte, prinosi, osobine,…)
    • mineralnim i organskim đubrivima (sastav, normativi)
    • zaštitna sredstva (sastav, normativi)
    • tehnološka karta (aktivnosti zavisno od kulture, sorte, zemljišta)
  5. Grafički prikaz na digitalnoj mapi i evidentiranje parcela (podaci o broju parcele, površinama, analizama sastava zemljišta i sl)
  6. Grafički prikaz proizvodnih tabli na digitalnoj mapi ( grupisanje parcela u table ili potese)
  7. Kreiranje plana proizvodnje, tzv. tehnološke karte (planiranje aktivnosti, termina, sati rada, utroška materijala,mašina,…)
  8. Evidentiranje odrađenih poslova, utrošenog materijala i časova rada radnika i mašina.
  9. Evidentiranje prihoda i rashoda radi izvođenja precizne kalkulacije proizvodnje za određenu kulturu.
  10. Detaljni izveštaji o svim parcelama – katastarski podaci, podacima o parcelama u vlasništvu i zakupu.
  11. Detaljni izveštaji o svim aktivnostima tokom proizvodnog ciklusa – dnevnik aktivnosti po operacijama.
  12. Izveštaji o rezultatima proizvodnje – prinosi (ukupni i prosečni) po tablama, kulturama, sortama i sl.
  13. Izveštaji o utrošenim materijalima detaljno po proizvodnim tablama, kulturama i sl.
  14. Izveštaji o utrošenim radnim satima zaposlenih po proizvodnim tablama, kulturama i sl.
  15. Izveštaji o utrošenim radnim satima mašina po proizvodnim tablama, kulturama i sl.
  16. Analiza primenjenih operacija i proizvodnih rezultata jednostavnim „kretanjem kroz vreme“ kao osnova za planiranje naredne prozvodnje.

Zašto Knjiga_Polja v1.0?

Knjiga_Polja v1.0 predstavlja sistem zamišljen kao informacioni centar i alat za pomoć u radu svima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom: pojedinci, firme, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva, korisničke grupe, stručni konsultanti, stručne institucije i sl.
Koncepcija sistema Knjiga_Polja v1.0:

Prijava za rad

Ekran za evidentiranje korisnika

Glavni ekran aplikacije

Na mapi su prikazane parcele grupisane u proizvodne table koje su obojene u zavisnosti od zasejane biljne kulture:

Evidencija parcela

Obeležavanje parcele na mapi i unos podataka o parcelama


Analiza zemljišta

Centralna konzola

Glavni modul aplikacije zamišljen kao centralno i jedinstveno mesto (ekran) za unos svih podataka kao i za pojedine grafičke preglede podataka

Unos posla

Evidencija svih operacija (dnevnik poslova)

Unos posla – ekranski pregled svih operacija (dnevnik poslova)

Unos/izmena podataka o proizvodnoj tabli

Definišu se svi podaci o biljnoj kulturi, tipu kulture i sortama kojih može biti i više na istoj tabli

Pregled table po godinama

Pregled proizvodnih aktivnosti i rezultata (prinosa) omogućava analize tokom više godina

Izveštaji:

Izveštaj o proizvodnim aktivnostima

Spisak parcela


Izveštaj o obavljenim poslovima – analitički


Grafički pregled prinosa

Primer nekih od osnovnih šifarnika

Podaci o zaposlenima

Podaci o mašinama

Podaci o kulturama

– korisnik može da definiše boju za prikaz biljne kulture