Program za fakturisanje (Fakt)

Zamišljen je kao lak i pouzdan softverski alat za:

  • izradu računa, predračuna i avansnih računa;
  • evidenciju uplata kupaca;
  • pregled finansijskih kartica kupaca.

Zamisao je da se ovom aplikacijom mogu samostalno služiti svi oni koji žele da izdaju predračune, avansne račune i račune uz mogućnost evidentiranja naknadnih uplata koje se odnose na izdate račune, kao i efikasnim pregledima prometa kupaca.

Može se fakturisati bilo šta: roba, usluge, transport ili čak posebno materijal a posebno usluge, jer program nije vezan za lager robe.
Stavke se unose opisno i moguće je uneti količine i cene ili samo vrednost (bez količina, ako su u pitanju npr. usluge).

Radi ilustracije postavljeni su delovi aplikacije:

Evidentiranje novog računa

Pregled i pretraga postojećih računa

Izmena postojećih i dodavanje novih računa

Štampa

Evidentiranje uplata kupaca

Pregled i pretraga postojećih uplata

Izmena postojećih i unos novih uplata

Izveštaji

Ekranska kartica prometa izabranog kupca

Štampa kartice kupca