Program za evidenciju troškova “YT Troškovi”

Ovaj program predstavlja alat za evidentiranje računa dobavljača za troškove, kao što su npr. elekttrična energija, telefoni, hotelski smeštaj,… Osnovna funkcija programa je ušteda vremena kod unosa računa, jer se ovako kreiran ulazni trošak automatski prenosi u program za finansijsko knjigovodstvo „YT Finansije“.

Kome je namenjen?

Namenjen je svima koji imaju aplikaciju „YT Finansije“ za finansijsko knjigovodstvo.

Trosak - naslovna

Šifarnik troškova – preduslov za knjiženje

Kako bi mogli da koristite aplikaciju potrebno je prvo  da definišete vrste troškova i dodelite im poresku tarifu i konto na koji će se knjižiti u finansijsko knjigovodstvo.

Ovaj postupak je veoma jednostavan, jednom definisani troškovi ostaju upamćeni. Po potrebi mogu se menjati.

Trosak - sifarnik

Trosak - sifarnik 02

Knjiženje – Unos i izmena naloga

Knjiženje samog naloga, odnosno troška, je veoma jednostavno i postupak je identičan kao u programu „YT Finansije“.

Trosak - nalog

Trosak - nalog 02

Nakon unosa svih potrebnih podataka možete, ukoliko je potrebno odštampati nalog i zatim možete klikom na dugme „Finansije“ kreirati odgovarajući finansijski nalog u aplikaciji „YT Finansije.

Trosak - nalog 03

Napomena: Iz ovog prozora se može i štampati finansijski nalog.

Izveštaji

Aplikacija nudi nekoliko izveštaja, među kojima su:

Dnevnik naloga za izabranog dobavljača – analitički ili sintetički prikaz

Aplikacija nudi pregled svih naloga za odabrani period i, eventualno, za odabranog dobavljača što nije i obavezno odabrati.

Pregled može biti analitički i sintetički.

U primeru je prikazan dnevnik naloga prikazan sintetički.

Trosak - Dnevnik naloga za izabranog dobavljača

Rekapitulacija izabranog troška

Ovaj izveštaj nudi pregled svih troškova grupisano po vrstama za odabrani period.

Ovde možete odabrati pregled za jednu ili sve vrste troškova.

Na slici je prikazan rekapitulacija troškova za vrstu troška Troškovi održavanja odnovnih sredstava.

Trosak - Rekapitulacija troška

Kartica troška

Izveštaj Kartica troška daje pregled svih naloga na kojima se ovaj troška pojavljuje, hronološki.

Trosak - kartica troška