Program za vođenje knjigovodstva maloprodaje

Namenjena srednjim i malim trgovinskim firmama, a neke osnovne karakteristike i mogućnosti aplikacije su sledeće:

:: Praćenje lagera – brz pregled svih podataka vezanih za lager robe, stanje lagera za više firmi ili poslovnih jedinica, brzo i lako pretraživanje lager liste, grupisanje roba po grupama roba, proizvođačima i sl.


:: Evidentiranje, pretraživanje i brz pregled podataka o poslovnim partnerima.

:: Zaprimanje robe – izrada kalkulacija, formiranje prodajne cene i evidentiranje cene u EUR, automatsko vezivanje za aplikaciju za finansijsko knjigovodstvo, automatsko knjiženje u zakonom propisane knjige (trgovačka knjiga,…) čime se izbegava problem duplih unosa podataka. Nakon zaprimanja robe moguće je štampati etikete sa bar kodovima.


Mogućnost izrada predračuna i ponuda.

:: Prodaja robe – program je u potpunosti osposobljen za rad sa fiskalnim štampačima marke Galeb i ComTrade. Ovim se postiže daleko veća efikasnost u radu i pri praćenju prometa robe nego u slučaju kada se koriste fiskalne kase. U slučaju da su računari povezani u mrežu, praktično da kase mogu da rade bez zastoja čak i kada se zaprima roba ili kada se rade promene cena.


:: Automatsko knjiženje pazara – dnevni promet se na kraju dana automatski knjiži u zakonom propisane knjige i obrasce (trgovačka knjiga, knjiga prihoda-rashoda,…).

:: Propisane knjige – program omogućava evidentiranje odgovarajućih podataka u sve propisane knjige, bilo da je to automatski urađeno – gde je to moguće, bilo da se to radi ručno.

:: Štampa i pregled propisanih knjiga i obrazaca – trgovačka knjiga, KP obrazac i sl.

:: Obračuni poreza – pregled PDV-a sadržanog u ulaznim dokumentima i iz izlaza robe.


:: Omogućena je razmena podataka sa dislociranim prodajnim mestima, čime se obezbeđuje da centrala uvek ima tačne podatke o prometu i stanju robe kompletne firme.

:: Narudžbenice – omogućava da se primaju narudžbine (zahtevi) kupaca kako bi se blagovremeno planirala nabavka ili uvoz robe.

:: Uporedni pregled zbirnog lagera – predviđen je za kontrolu stanja robe u centralnom magacinu i poslovnicama (prodajnim objektima).


:: Nivelacije cena – automatski, procentualno ili u skladu sa promenom kursa EUR-a.

:: Otpis robe – u slučaju oštećenja robe pri transportu i sl.

:: Razni pregledi prometa robe, kartice robe, promet robe po dobavljačima/kupcima.

:: Analiza prometa robe uz definisanje uslova za kreiranje pregleda.


:: Popis robe – pored standarnih funkcija za popis omogućeno je i povezivanje sa ručnim skenerima, čime se drastično smanjuje vreme i mogućnost grešaka pri popisima.

:: Servisne funkcije – pružaju korisniku mogućnosti da samostalno pravi kopije svojih podataka, da koriste “wizarde” za oporavak podataka za slučaj nepredviđenih oštećena baza podataka i sl.