Program Putni nalozi namenjen je evidentiranju i štampanju putnih naloga.

Nalozi se štampaju na propisanom obrascu.

Mogu se odštampati statistički izveštaji o putovanjima radnika (ko je putovao, kada, u koje mesto i koju firmu), grupisano po radniku ili datumu.