Program za plaćanje – virmani

Osnovna ideja programa je da se korisniku omogući brža i efikasnija priprema naloga za plaćanje obaveza firme. Program Vam omogućava da kreirate virmane koje, zatim, možete izvesti u programe za elektronsko plaćanje. Za sada su podržani sistemi plaćanja „Halcom“ i „Pexim“. Virmane možete kreirati automatski ili ručno.

Automatsko kreiranje virmana

U meniju je potrebno odabrati Ažuriranje – ekranska kartica dobavljača.  Automatsko kreiranje je moguće samo za korisnike koji imaju softverski paket za  finansijsko knjigovodstvo YuTeam Software-a (slika 2).

Pre nego što se odaberu fakture za plaćanje potrebno je uneti iznos sredstava kao limit za plaćanje obaveza. Automatsko kreiranje virmana je moguće odraditi na dva načina.
1. Na pregledu stanja nalazi se spisak svih komitenata, sa njihovim ukupnim iznosima potraživanja, gde odabirom komitenata (pritiskom na taster Enter) se otvara spisak faktura sa iznosima svih naših obaveza prema komitentu (slika 3), gde treba odabrati koje fakture želite da platite. Takođe imate mogućnost izmene iznosa fakture koji će ići na virman.
2. Klikom na dugme „Odaberi razne komitente“, otvoriće Vam se spisak svih dobavljača sa njihovim fakturama i kao i kod prethodnog načina potrebno je odabrati fakture za koje želite da kreirate virman (slika 3).