Program za osnovna sredstva služi kao što mu i samo ime kaže, za knjiženje osnovnih sredstava.
Osnovna sredstva se razvrstavaju po kontima, mestima troška i amortizacionim grupama.

Paket korisniku omogućava sve standardne obračune i prateće izveštaje. Uključeni su obračuni amortizacije i revalorizacije. Ako se i za sitan inventar radi obračun onda je moguće koristiti ovaj paket i za to, s tim što je potrebno evidentirati i tačno mesto sitnog inventara (OJ, RJ, odeljenje,…), kao i lice koje je zaduženo.

Prateći izveštaji obuhvataju i sve zakonom propisane obrasce ali i mnogo više od toga.