Program za finansijsko poslovanje „YT Finansije“

Ovaj program predstavlja idealan alat za vođenje knjigovodstva svakog preduzeća.

Koncipiran je tako da obuhvata kompletno finansijsko poslovanje.

Kome je namenjen?

Mogu ga koristiti velika, srednja i mala preduzeća kao i agencije za knjigovodstvo. Moguće je voditi kompletno finansijsko knjigovodstvo jednog ili više preduzeća bez obzira na delatnost, veličinu i obim knjiženja.

Takođe sadrži praktičan alat za analizu odnosa sa kupcima i dobavljačima, koji je koristan kako menadžmentu tako i komercijali, nabavci, logistici i slično.

Finansije YuTeam

Neke od interesantnih funkcionalnosti aplikacije su i:

 1. Automatsko povezivanje – dinarsko i devizno
 2. Ekranski pregled analitike:
 • ročnost po grupama dana na osnovu otvorenih stavki,
 • razni pregledi i analize kupaca i dobavljača
 1. Knjige PDV-a: mogućnost podešavanja od strane korisnika
 2. Knjige PDV-a: kontrola duplih faktura prilikom kreiranja na bazi finansijskih naloga.
 3. Tokovi gotovine
 4. Automatizovano slanje opomena za neizmirene obaveze kupaca mail-om
 5. Automatski prenosi iz ostalih aplikacija/modula sistema u finansije, gde se nakon kreiranja naloga može pogledati novonastali finansijski nalog. Korisno u cilju kontrole.
 6. Kod unosa raznih računa radi se provera po broju računa i komitentu, da li je taj račun već unet.
 7. Devizno knjiženje u nalogu: izborom valute preuzima se kurs i automatski se preračunava devizni iznos.
 8. Kod knjiženja naloga postoji opcija filtriranja spiska naloga po vrsti i datumu. Korisno za brzo pretraživanje naloga za knjiženje.
 9. Zaključavanje naloga: ako više operatera kreira naloge, nalozi se mogu zaključati, kako se ne bi mogli menjati od strane neovlaštenih lica. Otključava ih korisnik sa posebnim pravima.
 10. Servis: preuzimanje kursa sa sajta NBS.
 11. Kod unosa podataka za novog komitenta postoji opcija preuzimanja zvaničnih podataka sa APR-a.
 12. Kompenzacije – automatizovano kreiranje kompenzacija
 13. Uvozi izvoda Halcom, Pexim.

Podešavanje aplikacije

Sve parametre programa, poput sintetičkog i analitičkog plana, korisnik kreira, dopunjuje i menja sam prema potrebama svog poslovanja.

Knjiženje – Unos i izmena finansijskog naloga

Knjiženje finansijskih naloga svakako je preduslov za finansijsko izveštavanje. „YT Finansije“ nude Vam jasan pregled svih evidentiranih finansijskih naloga, a prikaz se može filtrirati po različitim kriterijumima kao što su period knjiženja ili vrsta finansijskog naloga.

YuTeam Finansije Unos finansijskog naloga

Nalog formirate na osnovu odabrane vrste naloga koju sami definišete. Ukoliko se radi o knjiženju izvoda banke na ovom ekranu postoji mogućnost povezivanja sa računom ili delom računa koji je plaćen, čime se skraćuje vreme unosa i nema potrebe za kasnijim ručnim povezivanjem.

YuTeam Finasnije Unos finansijkog naloga 2

Na istom ekranu, na kartici Izveštaji možete i odštampati finansijski nalog i/ili ga sačuvati u PDF formatu.

Povezivanje uplata i računa

Jedna od funkcionalnosti programa je ručno i automatsko povezivanje izvoda sa računom koji je plaćen delom ili u celosti. Automatski se knjiži i ostatak po vezi ukoliko postoji.

Kompenzacije, knjižna odobrenja i knjižna zaduženja

Pored unosa redovnih naloga postoji mogućnost kreiranja kompenzacija kao i knjižnih odobrenja, zaduženja i obaveštenja.

Analitika – sve na jednom mestu

Jedan od najbitnijih pregleda i izveštaja je, svakako, pregled stanja svih komitenata tj. ekranska kartica.

Osmišljen je tako da Vam obezbedi sve potrebne preglede i analize u vezi kupaca/dobavljača na jednom mestu.

YUTeam Finansije Ekranska kartica

Nakon izbora partnera dobijate finansijsku karticu (jednim pritiskom na tipku Enter) koja je i vizuelno i funkcionalno prilagođena brzom pregledu informacija. Npr. zelenom bojom su označene povezane stavke (računi i uplate), a moguće je i sortirati karticu po različitim kolonama.

Pored ekranske kartice u delu Analitika postoji još niz pregleda i izveštaja. Pomenućemo IOS-e i karticu partnera kao jedne od interesantnijih.

Štampa liste je namenjena izradi raznih izveštaja za pregled stanja kupaca, dobavljača.

YUTeam Finansije Pregled stanja svih komitenata

YuTeam Finansije Promet analitičkih konta na dan

YuTeam Finansije Pregled stanja svih komitenata

YuTeam Finansije Pregled stanja svih komitenata

Yuteam Finasnije Analitička kartica komitenta

Analiza troškova

Aplikacija nudi mogućnost praćenja realizacije troškova koji se mogu pratiti i po radnim jedinicama.

Za svaki trošak vezuje se konto na kojem će se taj troška knjižiti. Ukoliko želite da pratite realizaciju troškova po radnim jedinicama potrebno je definisati poseban konto za svaku radnu jedinicu u okviru istog troška.

Na slici vidite izgled izveštaja, prvo, ukoliko nemamo organizacione jedinice, a nakon toga, ukoliko imamo i organizacione jedinice.

YuTeam Finasnije Analiza troškova

YuTeam Finasnije Analiza troškova

Sintetika

U okviru segmenta programa Sintetika nalazi se velik broj izveštaja i pregleda.

Neki od njih su Dnevnik, Ispis finansijskih kartica, Zaključni list, Stanje konta po mesecima, Lista naloga bez ravnoteže i Bilansi stanja i uspeha, tokovi gotovine i sl.

Zaključni list – standardni izveštaj

YuTeam Finasnije Zaključni list

YuTeam Finasnije Zaključni list

Bilans stanja i uspeha- standardni izveštaj

YuTeam Finansije Bilans stanja

Odaberite period i na samo jedan klik dobićete kompletan bilans stanja odnosno bilans uspeha. Ovakav pregled se može štampati ili čuvati u PDF formatu.

Evidencija PDV-a

U okviru programa „YT Finansije“ nalaze se stare knjige PDV-a. Ove knjige su i dalje aktuelne u smislu provere i poređenja sa novim knjigama.

S druge strane YuTeam Software obezbedio Vam je i evidenciju u nove knjige PDV-a u posebnom programu „YT POPDV“ koji se može koristiti samostalno ili u kombinaciji sa „YT Finansijama“. Ukoliko se odlučite za ovu drugu opciju evidenciju knjiga PDV-a uradićete veoma brzo i lako bez obzira da li se radi o mesečnim ili tromesečnim obveznicima.

Više o ovom programu pogledajte na linku http://yuteam.co.rs/proizvodi-erp/popdv_app/

Dodatne funkcije

Uvoz kursne liste sa sajta NBS

Aplikacija „YT Finansije“ nudi mogućnost uvoza kursne liste za odabranu valutu sa sajta NBS. Na ovaj način korisnik više ne mora da brine oko unosa kursa, održavanja kursne liste i problema zbog eventualnih grešaka.

Delovodnik

Program Vam može ponuditi i poseban deo za Delovodnik. Ovaj segment može se koristiti samostalno ili u sklopu programa za finansije. Takođe, finansije ne moraju imati ovaj segment ukoliko Vam nije potreban.

Delovodnik Vam nudi evidenciju sve dokumentacije koja je stigla u preduzeće kao i pristup skeniranim dokumentima.