Program za finansijsko knjigovodstvo

Uvod

Program za finansijsko knjigovodstvo predstavlja idealan alat za vođenje knjigovodstva svakog preduzeća. Koncipiran je tako da obuhvata finansijsko poslovanje i promet kupaca i dobavljača. Mogu ga koristiti velika, srednja i mala preduzeća kao i agencije za knjigovodstvo. Moguće je voditi kompletno finansijsko knjigovodstvo jednog ili više preduzeća bez obzira na delatnost, veličinu i obim knjiženja.

null

Podešavanje paketa

Sve parametre programa, poput sintetičkog i analitičkog plana, korisnik kreira, dopunjuje i menja prema svojim potrebama.

Sintetika+Analitika

VFina je u stvari integrisani paket koji sadrži glavnu knjigu i analitiku kupaca i dobavljača po principu: “sve na jednom mestu”. To jednostavno znači da nema potrebe za posebnim knjiženjem analitičkih i sintetičkih naloga već se formira jedan nalog, a program ostalo radi automatski.

“Automatski knjigovođa”

Zadatak koji je stavljen pred automatskog knjigovođu je sledeći:
:: Ne želimo da istu stvar radimo dva puta – Besmisleno je ponovo unositi podatke koji već postoje u računaru, ali na drugom mestu ili u drugoj aplikaciji (robno, materijalno, osnovna sredstva, obračun plata…). Prepustićemo, ipak, taj posao računaru.
:: Ažurnost – Podaci se moraju pronaći na pravom mestu i u najkraćem mogućem roku. Automatski prenos “bilo čega” meri se minutima i može se raditi bilo kad.
:: Unapred definisana šema knjiženja – Kada knjigovođa jednom definiše šemu knjiženja ostalo prepuštamo programu. Naravno, automatika svaki put tačno odrađuje svoj posao.
:: Ukoliko je greška na “izvoru” – Ukoliko ste utvrdili grešku na “izvoru” dokumenta koji je već proknjižen automatikom u VFina, rešenje – ništa lakše. Ponovićete proceduru i to je sve. Ispravke će biti prosleđene u finansije.

Povezivanje stavki

Jedna od najinteresantnijih mogućnosti ovog paketa je povezivanje stavki. Analitičke stavke se zatvaraju na nekoliko načina:
:: Automatski: ukoliko ste prilikom unosa korektno uneli podatke o tome šta se i kako plaća, onda se možete nadati vrlo visokom procentu automatskog povezivanja (od 30% do 90% stavki). Preostale otvorene stavke se prilikom ručnog zatvaranja biraju sa ekrana.
:: Ručno: ekransko ručno povezivanje Vam omogućava da brzo i efikasno povežete stavke.
:: Prilikom unosa: odmah na unosu, npr. plaćanja, možete izabrati stavke koje treba povezati.

Pregled i izveštaji

Izveštaji su podeljeni na sintetičke i analitičke. VFina sadrži sve izveštaje propisane zakonom ali i nešto više od toga. To je veliki broj pregleda analitičkih i sintetičkih kartica, pregleda stanja po raznim kriterijumima. Cilj je da se korisniku omogući brzo i lako dobijanje aktuelnih informacija bilo na ekranu ili štampaču. Posebne pogodnosti program pruža u delu praćenja kupaca i dobavljača, gde u svakom trenutku možete dobiti pregled dugovanja i potraživanja.

ANALITIKA

Ekranska kartica komitenta
• Svi poslovni partneri su na jednom mestu
• Mogućnost brzog pretraživanja liste po različitim kolonama

• Nakon izbora partnera dobijate finansijsku karticu (jednim pritiskom na tipku Enter) koja je i vizuelno i funkcionalno prilagođena brzom pregledu informacija. Npr. zelenom bojom su označene povezane stavke (računi i uplate) a moguće je i sortirati karticu po različitim kolonama.

• Izrada izveštaja po komitentima u vidu liste sa pregledom salda kao i salda van DPO uz mogućnost prethodnog izbora (samo kupci/dobavljači ili kompletne liste)

• Štampa kartice komitenta po raznim osnovama

• Štampa liste dugovanja/potraživanja po starosnoj strukturi gledano po valuti plaćanja
a. Po komitentima i broju dana
b. Po broju dana i komitentima

Knjižna odobrenja
Koristi se za automatizovano kreiranje naloga za knjižno odobrenje jednostavnim izborom računa kupaca. Moguće je kreirati automatski i finansijski nalog koji odgovara ovom knjižnom odobrenju.

Po završenom unosu podataka možete odštampati:
a. Izjavu

b. Obaveštenje – kojim kupac potpisom može odmah da potvrdi urađeno knjižno odobrenje.

Analitika/Pregled izvoda

Namenjen je korisnicima programa kojima se dodeljuje pravo pregleda izvoda banaka, bez prava izmena.

Analitika/Kartica partnera

Standardna analitička kartica komitenta. Moguće je izraditi kartica više komitenata uz mogućnost izbora načina filtriranja.

Analitika/Promet

Specifikacija prometa za zadati konto:

Analitika/Uporedni pregled

Omogućava paralelni prikaz prometa dva konta – pogodno za planiranje kompenzacije:

Analitika/IOS

Izrada izvoda otvorenih stavki:

Analitika/Kartica komitenta – devizna

Ukoliko je paralelno knjižen i devizni promet onda je moguće izraditi pregled deviznog prometa komitenta (deviznu karticu prometa komitenta).

Analitika/Kartica komitenta – devizna, preračun na bazi kursa

Izveštaj će prikazati promet komitenta preračunat u zadatu stranu valutu ali na osnovu prethodno evidentiranog dnevnog kursa dinara. Može se koristiti, između ostalog i za obračun kursnih razlika.

Početno stanje

Program VFina Vam omogućava da samostalno i automatski otvorite početno stanje i to onda kada je knjiženje kompletno. U međuvremenu možete nastaviti knjiženje nove godine.

Servisni modul

Sadrži sledeće opcije:
:: Indeksiranje – obezbeđuje rekonstrukciju tabela u slučaju da je, iz bilo kog razloga, došlo do narušavanja konzistentnosti podataka, kao i ponovno kreiranje indeksnih tabela.
:: Zaštita podataka (tzv. Bekap) – omogućava Vam da, vrlo lako i jednostavno, kreirate rezervnu kopiju Vaših podataka.