Program za blagajnu.

Osnovna namena programa je kreiranje i štampa naloga za blagajnu (naloga za uplatu i naloga za isplatu) kao i štampa blagajničkog dnevnika.

Nalozi za blagajnu se unose na masci „Unos naloga za blagajnu“. Na prvoj kartici nalazi se spisak naloga koje ste kreirali, a na drugoj kartici imate mogućnost da unosite naloge (slika 2).

Prvo je potrebno kreirati novi dokument, odabrati vrstu blagajne, a program će Vam sam ponuditi broj naloga i datum, sa mogućnošću izmene. Nakon kreiranja naloga potrebno je dodati stavke za naplatu ili za isplatu, klikom na dugme „Dodaj“. Dugme „Štampa naloga“, Vam daje mogućnost štampanja naloga za naplatu ili naloga za isplatu (slike 3a i 3b).Blagajnički dnevnik se nalazi u okviru blagajne. Potrebno je odabrati vrstu blagajne i datum za koji hoćete da kreirate izveštaj (slika 4).

Klikom na štampu se kreira blagajnički dnevnik (slika 5).