Prva PPPDV prijava po novom zakonu uspešno predata

Juče, 15.08.2018. godine, je bio krajnji rok za podnošenje prve PPPDV prijave po novom zakonu za one obveznike koji PDV obračunavaju mesečno.

 

PPPDV

Kontaktirali smo naše korisnike koju su u svrhu kreiranja PPPDV prijave koristili našu novu aplikaciju E-PDV. Zadovoljstvo nam je što možemo da kažemo da je većina korisnika podnela prijavu u XML formatu na sajtu Poreske uprave bez većih poteškoća.

Čini nam se da je najveći problem bio dobro organizovati knjiženje i prilagoditi ga zahtevima novog zakona. Nakon što su naši korisnici, u manjoj ili većoj meri, reorganizovali svoja knjiženja podešavanje aplikacije nije bio toliko težak zadatak. Pored pomoći koja se u vidu tekstualnog objašnjenja nalazi u samoj aplikaciji i naš tim je bio na raspolaganju svim korisnicima koji su imali nedoumice.

Moramo napomenuti da se podešavanje, u principu, radi samo jednom. Nakon što se prilagode sva knjiženja u aplikaciji YT Finansije potrebno je podesiti prenose u knjige PDV-a u aplikaciji E-PDV. Nakon toga korisnik više nema mnogo posla sem ukoliko je potrebno u nekom momentu nešto izmeniti.

Pored automtaskih prenosa, iz YT Finasnija, aplikacija nudi i mogućnost ručnog knjiženja.

Ovim putem zahvaljujemo se i svim onim korisnicima koji su nam nesebično pomogli svojim znanjem i sugestijama. Sigurni smo da ćemo i u buduće zajedno kreirati dobra rešenja!

POPDV, od 1. jula knjigovođe na mukama

Prenosimo sa portala BIZLife :

Kao što već svi znaju, novi pravilnik o evidenciji poreza na dodatu vrednost stupa na snagu 01.07.2018. godine i svi privredni subjekti će biti u obavezi da Poreskoj upravi prilože POPDV obrazac. Tako će Zakon o PDV-u, koji je stupio na snagu još aprila prošle godine, konačno dobiti svoju punu primenu.

Ono što možda ne znaju svi je to da je jedan od razloga za donošenje ovog zakona bilo usklađivanje naših pravnih normi sa pravnim normama EU. Da u tome nismo u potpunosti uspeli slažu se i u Savezu računovođa i revizora Srbije. Na njihovom zvaničnom portalu navodi se da je njihovo stručno mišljenje da je ovaj ovaj redukovani pravilnik ne samo suprotan pravilima evropske prakse, već je i predimenzioniran i skup za primenu.

Najveći teret pašće upravo na knjigovođe. Razlog je što knjigovođe moraju obezbediti ili softver koji će im pomoći pri obradi velike količine podataka potrebnih za POPDV obrazac ili dodatnu radnu snagu koja će raditi ovaj posao. Pored toga, mogućnost greške u moru ovih podataka je velika.

Poređenja radi, POPDV obrazac u Srbiji sadrži ukupno 102 stavke, odnosno 176 polja. S druge strane, obrasci za istu ili sličnu namenu kod naših suseda svedeni su na 16 polja u Bosni i Hercegovini, 29 polja u Makedoniji itd. Čak i visoko razvijena država poput Nemačke, koja ima mogućnost finansiranja obimne administracije, ima samo 45 polja.

Direktorka firme International financial agency i autor stručnog bloga iz oblasti ekonomije, Biljana Trifunović, izjavila je: „Najveći teret dodatnog posla podneće knjigovodstvene agencije, službenici koji rade u službi knjigovodstva, a pre svih IT stručnjaci koji treba da pripreme program kako bi se podaci iz knjigovodstva mogli  koristiti u svrhu popunjavanja ovog ogromnog dokumenta. Sav ovaj dodatni posao u svakom slučaju prouzrokovaće povećanje troškova poslovanja privrednika koji su u sistemu PDV”

Ukoliko Vi tražite adekvatno softversko rešenje za izradu novog POPDV obrasca koji je u skladu sa novim propisom možete se pogledati prezentaciju na sledećem linku.

 

 

Održana prezentacija nove aplikacije za PDV evidencije

U sredu 30.05.2018. godine, u prostorijama Privredne komore Zrenjanin,  održana je prezentacija novog softverskog rešenja za evidentiranje PDV-a po novom Pravilniku o evidencijama PDV i o POPDV prijavi, koji stupa na snagu 1. jula ove godine.

Prezentaciji je prisustvovalo oko 80 predstavnika firmi korisnika YuTeam aplikacija i sistema. Cilj ovog sastanka je bio da se korisnicima demonstrira način na koji će fukcionisati nove evidencije PDV-a, kako bi se blagovremeno pripremili i eventualno korigovali načini knjiženja finansijskih naloga. Sve ovo u cilju potpuno automatizovanog knjiženja u nove evidencija a na bazi podataka u finasijskom knjigovodstvu, tj. bez dodatnih knjiženja u knjige PDV-a.

Deo prezentacije možete pogledati putem linka:

Putem sledećeg linka sa sajta Poreske uprave možete preuzeti i detaljno uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV-a:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4674/korisnicko-uputstvo-za-iskazivanje-podataka-u-pregledu-obracuna-pdv-.html

Ekipa YuTeam Software radi dalje na završnim testiranjima nove aplikacije, po planu.

POPDV obrazac se neće menjati, a primena počinje od 1. jula 2018. godine

Prema informacijama iz Ministarstva finansija i Poreske uprave, neće doći do odlaganja primene POPDV obrasca.

Izmene i dopune Pravilnika zbog izmena i dopuna Zakona o PDV neće uticati na odlaganje primene POPDV obrasca, što znači da se s primenom ovog obrasca počinje 1. jula 2018. godine.

POPDV obrazac se neće menjati. Struktura, delovi i polja ostaće ista. Promene u vezi sa investicionim zlatom i koncesijama biće ubačene u neka od postojećih polja obrasca.

Naša firma prirpemila je novu aplikaciju za popunjavanje POPDV obrasca koja može da radi i samostalno, nezavisno od naše aplikacije za Finansije. Ukoliko želite da se informišete o novoj aplikaciji E-PDV molimo Vas da nas kontakirate putem telefona +381 23 510 986 svakog radnog dana u periodu od 8h do 16h ili putem e-maila: office@yuteam.co.rs.

Nova aplikacija E-PDV pripremljena shodno izmenama načina vođenja evidencije PDV-a

Ekipa firme YuTeam Software intenzivno radi na pripremi nove aplikacije E-PDV. Ova aplikacija će u potpunosti biti prilagođena novom pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda PDV-a. Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

Plan priprema za uvođenje aplikacije E-PDV je sledeći:

  • Tokom prve polovine maja 2018. godine završiti konsultacije sa većim korisnicima i testiranje svih funkcionalnosti same aplikacije
  • Tokom druge polovine maja meseca 2018. godine biće održana serija radionica na temu primene nove aplikacije E-PDV o čemu će korisnici biti naknadno obavešteni
  • Tokom juna meseca ćemo krenuti sa instalacijama nove aplikacije za korisnike koji se budu odlučili za korišćenje iste.

Izmenom Zakona o PDV-u biće odložen početak primene Pravilnika o poreskoj evidenciji i Obrasca POPDV na 1.07.2018. godine

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici, dana 20.11.2017. godine, objavilo informaciju, koju  prenosimo u nastavku:

“Radna grupa čiji su članovi predstavnici Privredne komore Srbije i Ministarstva finansija, donela je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Tokom njegove izrade uvaženi su komentari i sugestije koje su privredni subjekti dostavili Ministarstvu finansija posredstvom udruženja, asocijacija, saveza i drugih organizacija.

Očekuje se da novi pravilnik o PDV evidenciji unapredi rad poreskih organa, tako što će povećati efikasnost kontrole poreskih obveznika i brže prepoznati one koji ne primenjuju poreske propise, odnosno lakše utvrditi kojim poreskim obveznicima se može izvršiti povraćaj PDV bez odlaska u kontrolu. Stvoriće se uslovi za podizanje kvaliteta upravaljanja povraćajem PDV, kao i za smanjenje troškova administriranja kako Poreske uprave, tako i poreskih obveznika.

Sastavni deo pravilnika je jedinstveni pregled obračuna PDV – Obrazac POPDV koji treba da obezbedi jednoobrazno iskazivanje podataka svih poreskih obveznika, a sve u cilju utvrđivanja tačne poreske obaveze i eliminisanja eventualnih grešaka. Novi obrazac ima znatno manje pozicija u odnosu na obrazac propisan prethodnim Pravilnikom tj. nešto više od 70 u odnosu na 130, što će olakšati rad poreskih obveznika i smanjiti troškove administriranja. S tim u vezi, a u cilju otklanjanja eventualnih nedoumica i grešaka pri iskazivanju podataka u novom Obrascu POPDV, u Poreskoj upravi u toku su aktivnosti na izradi korisničkog uputstva koje će poreskim obveznicima olakšati poslovanje.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 90/2017, sa početkom primene od 1. januara 2018. godine.

Uzimajući u obzir inicijative da se početak primene Novog pravilnika o PDV evidenciji odloži za 1. jul 2018. godine, Ministarstvo finansija preduzelo je sve potrebne aktivnosti kako bi se iste uvažile a predmetna izmena biće sastavni deo izmena Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine.”

Kompletnu informaciju možete pogledati na sajtu ministarstva:
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13362