Moduli sistema

Prijavi sa na Newsletter!
Vesti
Nov program za kooperaciju - 17.06.2015

Na osnovu višegodišnjeg zajedničkog rada sa nekolicinom naših korisnika, i iskustva nastalog tokom dužeg perioda intenzivnog svakodnevno korišćenja aplikacije, u kooperaciji su poboljšane postojeće opcije i uvedene nove.

 

Izmene vezane za zaduženja:

 • Čarobnjak za unos zaduženja/razduženja – do prilikom unosa stavki, na osnovu izabrane osnove za zaduženje/razduženje, automatski se popunjavaju određene opcije, a one koje se ne koriste se ne vide.
 • Zaduženja, MK fakture, izbor maloprodaje – omogućena dodatna funkcionalnost, da može da se bira maloprodaja za koju se pravi račun (npr. ukoliko zadruga radi prodaju na više različitih mesta)
 • Automatika za usluge skladištenja – prilikom knjiženja usluga skladištenja, omogućeno je da se odjednom generišu zaduženja i fakture u fakturisanju za usluge skladištenja, na osnovu datuma, procenta i tržišne cene bez pdv-a. U fakturisanju je omogućena štampa automatski nastalih faktura (sve fakture odjednom).

 

Izmene vezane za razduženja:

 • Delimična kompenzacija – prilikom razduženja kooperanta, omogućeno je, da se za delimično razduženje, napravi delimična kompenzacija. Kooperant po jednom zaduženju može da se razduži u više navrata.
 • Čarobnjak za štampu dokumentacije na razduženju – prilikom razduženja, štampa se veći broj dokumenata (priznanica, obračun, kursne razlike, knjižno zaduženje/odobrenje, kompenzacija, kartica kooperanta), i ukoliko kooperacija deo integrisanog sistema, dokumenta se prenose u finansije. Da bi uvek postojala informacija šta je odštampano i preneto u finansije na konkretnom razduženju, uveli smo opciju čarobnjaka, koji vodi ceo ovaj proces, i gde pored svake vrste dokumenta, stoji označeno da li je odštampan i prenet u finansije.

 

Ostalo:

 • Uporedni pregled kooperacija/robno – novi izveštaj, gde se za izabrani period, kooperanta i kulturu, mogu videti podaci (analitički i sintetički) iz aplikacija za kooperaciju i robno: odvage, zaduženja i razduženja po različitim osnovama, stanje u magacinu tuđa roba na našem skladištu.
 • Omiljene opcije (favorites) -  omogućeno da se izaberu opcije u meniju koje korisnik najčešće koristi (npr. roba, kupci, zaduženja, ...) i da se te opcije označe kao omiljene, pa će se u meniju one nalaziti grupisane na jednom mestu.

 

U PRIPREMI:

 • Knjigovodstveno pismo – prilikom razduženja, može doći do razlike u ceni, i onda postoji mogućnost štampe knjigovodstvenog pisma.
 • Lager po kooperantu (tuđa roba na našem skladištu) – prilikom razduženja, pre samog razduženja, postoji opcija za dobijanje informacije koliko kooperant, pre obračuna, ima robe u magacinu tuđa roba na našem skladištu.
 • Vaga, prebacivanje sa jednog na magacina na drugi – nova vrsta dokumenta, uz koji ide posebna štampa. Na dokumentu se vide dve količine: isporučeno, i uzans (koliko je drugi magacin obračunao da je isporučeno)
 • Automatski izlaz iz magacina tuđa roba na našem skladištu na osnovu ulaza u veleprodaju – ova opcija je vezana za robno, i koristi se kada kooperant proda robu zadruzi, i onda se na osnovu ulaza u veleprodaju, automatski kreira izlaz iz magacina tuđa roba na našem skladištu.

Preuzimanje sa servisa NBS-e - 17.06.2015

U našim aplikacijama uvedene su mogućnosti preuzimanja podataka sa sajta NBS-e i to:

 

 1. Preuzimanje kursa sa sajta NBS-e za određenu valutu.
 2. Preuzimanje podataka o komitentu sa sajta NBS-e na osnovu prosleđenog PIB-a ili matičnog broja.

Novine u programu za finansijsko poslovanje - 17.06.2015

Propisani su novi obrasci finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Izmene su odrađene na bilansima stanja i uspeha. Novi obrasci imaju nešto više pozicija. Najnoviji bilans stanja ima 137 pozicija, a u slučaju bilansa uspeha, najnoviji ima 69 pozicija. Najznačajnija izmena odnosi se na iskazivanje gubitka iznad visine kapitala u obrascu bilansa stanja. Umesto kao deo aktive, ova pozicija će se iskazivati u pasivi bilansa stanja (kao odbitna stavka).

 

Mogućnost izvoza i elektronskog slanja PP PDV prijave na sajt Poreske uprave. 

 

Mogućnost kreiranja kompenzacija i prenos u finansije.


Novine u programu za obračun plata - 17.06.2015

Od početka januara 2014., u skladu sa Zakonom, ubacili smo sve potrebne izmene kako bi mogli iz bilo kog obračuna da kreirate i šaljete prijavu elektronskim putem na sajt Poreske uprave. Dobijanjem i iunosom BOP broja imate mogućnost kreiranja virmana po novom. U našim programima imate mogućnost izvoza virmana i plaćanja elektronskim putem (Pexim, Halcom, Trezor).

 

Uvedeni su novi moduli: obračun za jubilarne nagrade, dnevnice, otpremnine, lična zarada preduzetnika.


NTI 2013

U sredu, 27. novembra 2013. u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, održan je III krug recenziranja u okviru NTI 2013, tzv. Izložba inovacija. Svoje inovacije predstavilo je 26 timova iz Srbije i 6 timova iz Republike Srpske.

 

Naš tim se plasirao u polufinale.

Napred naši!

 

Više o NTI 2013 možete pogledati ovde.


Privredna delegacija Srbije: srpsko-češki poslovni forum

Privredna komora Srbije i Češka privredna komora u okviru projekta "Upravljanje projektima i društveno odgovorno poslovanje MSPD", finansiranog od strane Razvojne saradnje Češke Republike, program "Podrška trgovini" organizovali su posetu privredne delegacije Srbije Češkoj privrednoj komori, u Pragu, u periodu od 04. do 08. novembra 2013. godine. U okviru "B2B" susreta imali smo jedinstvenu priliku da predstavimo našu firmu i uspostavimo kontakte sa češkim privrednicima.


Prijava poreza bez papira

Povodom novih izmena koje stupaju na snagu od 01.01.2014.-te godine, YuTeam će uraditi sve neophodne izmene kako bi naši komitenti mogli bez problema da pripreme i šalju obrazac PPP PD.

 

"Od 01. januara naredne godine poreske prijave za naplatu poreza i doprinosa po odbitku biće moguće podneti isključivo elektronskim putem.

 

Jedanaest poreskih prijava - obrazaca biće zamenjeno isključivo elektronski, upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata, najavio je pomoćnik direktora Poreske uprave za informacione i komunikacione tehnologije Srbije, Saša Dulić." Više možete pročitati ovde.


Izmene kod štampanja obrazaca za bilans stanja i bilans uspeha

U programu za finansije odrađene izmene na obrascima za bilans stanja i bilans uspeha na osnovu poslednjih propisanih izmena.

 

Svi korisnici koji žele da imaju nove obrasce da se jave, kako bi mogli blagovremeno da ispravimo novonastale izmene u programu.


Kooperacija - izmene u programu

U programu za kooperaciju ubačene su sledeće izmene:

 1. Izmene vezane za zaduživanje/razduživanje u evrima
 2. Izmene vezane za automatsko razduženje kooperanata po svim osnovama.
 3. Izmene na izveštajima, ubačen deo "Izdata roba - po osnovama"

Novi način iskazivanja podataka o naknadi u poljima 006, 007 I 008 obrasca PPPDV

Počev od 01. Januara 2013. godine,  doneta su nova pravila prema kojima će se iskazivati podaci u poreskoj prijavi na Obrascu PPPDV:

 

U koloni 006 unosi se ukupan iznos naknada (bez PDV) za uvoz dobara.

 

U koloni 007 unosi se ukupan iznos za nabavku poljoprivrednih dobara I usluga od poljoprivrednika (bez PDV).

 

U koloni 008 unosi se ukupan iznos naknada (bez PDV) za nabavljena dobra I primljene usluge, nezavisno od toga da li su dobra I usluge nabavljeni sa ili bez obračunatog PDV.

 

Dakle, u polja 006, 007 i 008 unose se podaci o naknadama po osnovu nabavki (uvoza) bilo kojih dobara I usluga, nezavisno od toga da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza i nezavisno od toga da li su nabavke izvršene od obveznika PDV ili lica koje nije obveznik PDV (mali poreski obveznik, fizičko lice I dr.)

 

Svi korisnici koji imaju ubačenu mogućnost štampanja poreske prijave da se jave, kako bi mogli blagovremeno da ispravimo novonastale izmene u programu.


Nastup YuTeam-a na Balkan Venture Forum

Zapažen nastup YuTeam Software-a na Balkan Venture Forum konferenciji u Beogradu 22. i 23.11.2012. Više o Balkan Venture Forum-u možete pogledati na njihovom sajtu: http://www.balkanventureforum.org/

 

Utisci našeg tima: "Veoma zanimljiv skup, prvi te vrste u Srbiji. Uspeli smo da ostvarimo značajne kontakte sa ljudima koji su pokazali interesovanje za naš proizvod knjigaPOLJA."

 


Balkan Venture Forum (BkVF) i YuTeam

YuTeam Software OD izabrana, u konkurenciji više od 100 firmi, kao jedna od 43 firmi koja će se predstaviti na Balkan Venture Forum-u sa projektom softverske aplikacije KnjigaPOLJA.

 

BALKAN VENTURE FORUM (BkVF) je najveća investiciona konferencija i mesto direktnog predstavljanja investitorima. 

 

BkVF podstiče rast startup-a, visokotehnološkog preduzetništva i brzorastućih preduzeća kao i njihovu internacionalizaciju omogućavajući direktan pristup i prezentacije pred aktivnim investitorima i ekspertima iz Evrope, Amerike, Izraela i drugih delova sveta.  Na Forumu će biti prisutno blizu 40 investitora, kojima će se predstaviti blizu 40 pozvanih kompanija iz Srbije i regiona. Ukupan investicioni portfolio fondova koji budu prisutni na BkVF, biće preko 3 milijarde evra.

 

U sklopu Foruma održava se dvodnevna konferencija koja okuplja neke od najboljih svetskih govornika iz oblasti preduzetništva, inovacija, ICT i drugih oblasti. 

 

Više o firmama koje učustvuju na Balkan Venture Forum-u možete pogledati ovde i ovde.


Knjiga Polja - novi softverski paket uskoro u prodaji

Želite uspešnu poljoprivrednu proizvodnju? Vreme je da se menjate!

Knjiga_Polja v1.0 je softverski paket zamišljen kao efikasan alat za pomoć u radu svima koji se bave poljoprivrednom ratarskom proizvodnjom: pojedinci, firme, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva, veliki proizvodni sistemi, stručni konsultanti, stručne institucije i sl.

Knjiga_Polja v1.0 je jednostavan ali moćan alat koji potpuno menja način praćenja ratarske proizvodnje. Omogućava Vam da analizirate proizvodne aktivnosti i krajnje rezultate (prinose) tokom više godina.

Knjiga_Polja v1.0 - predstavljanje softverskog paketa je u planu za decembar 2012. godine.


Izmena stope PDV-a

Povodom najavljene izmene stope PDV-a sa 18% na 20%, obaveštavamo Vas da firma YuTeam Software pripremila uputstvo i servis koji će olakšati prelazak na novu stopu.


Nova verzija programa za obračun kamata

Na našem sajtu se nalazi nova verzija programa za obračun kamata koja obuhvata obračun proporcionalnom metodom sa zakonskim stopama.


Novosti u programu - kooperacija

U okviru programa za kooperaciju, uvedene su nove mogućnosti.


Backuper - Softver za arhiviranje Vaših podataka

Preuzimanje programa je besplatno. Detaljnije o programu možete pogledati ovde.


Studija slučaja (kooperacija)

Šematski prikaz protoka robe i dokumentacije kod poljoprivredne kooperacije možete pogledati ovde.


Saopštenje Poreske uprave o legalnosti softvera

Na sajtu Poreske uprave postavljeno je saopštenje o legalnosti softvera radi smanjenja nivoa softverske piraterije u zemlji.


Program za evidentiranje odvaga - Vaga

Novi program koji Vam omogućuje evidentiranje prometa robe preko kolske (elektronske) vage.


PDV Prijave elektronskim putem

Od 4. februara je proradio Jedinstveni registar poreskih obveznika Srbije na osnovu čega će se poreske prijave i izveštaji obavljati isključivo elektronskim putem.


Nove mogućnosti u okviru programa za fakturisanje Fakt

Na osnovu standarde verzije programa za fakturisanje Fakt, napravljena je napredna verzija koja obuhvata nove dodatke.


Ponuda novih aplikacija/modula

U ponudi se nalaze novi softverski paketi i moduli koji poboljšavaju rad korisniku, a to su: program za evidentiranje i plaćanje finansijskih obaveza firme prema dobaljvačima (virmanisanje), program za evidentiranje blagajne, modul za kompenzaciju sa komitentom u programu za finansijsko knjigovodstvo, uvoz izvoda u okviru programa za finansijsko knjigovodstvo, izvoz virmana iz programa za obračun zarada u program za elekotronsko plaćanje (Halcom, Pexim, BussinesNet).


ostale vesti...


YuTeam Software se bavi projektovanjem, razvojem, implementacijom, održavanjem i daljim razvojem integralnih informacionih sistema.

Misija:
Savremeno poslovanje zahteva efikasan softverski alat koji menadžmentu omogućava efikasno upravljanje resursima firme (ERP) i brzo donošenje pravih odluka.

Paleta delatnosti:
- Integrisani informacioni poslovni sistemi
- Izrada aplikativnog softvera
- Gotovi softverski paketi
- Softver posebne namene
- Web programiranje
- Licencni softver (Microsoft)
- Konsalting u oblasti primene informatičkih tehnologija
- Pružanje kompletne usluge obuke i servisiranja našeg softvera

Tehnologija-alati:
Relacione baze podataka, Microsoft programski alati, Web aplikacije...
Naš kvalitet potvrđuje saradnja sa mnogobrojnim domaćim ali i stranim preduzećima kao i naučnim i stručnim institucijama.

Načini ugovaranja
:
Kupovina sistema/paketa ili mesečno ugovaranje koje obuhvata kako pravo korišćenja tako i razvoj sistema.

 

 

PPP PD Knjiga polja Kamate Fakture Bekaper
Linkovi
Microsoft
Elmed
Zrenjanin
Privredna komora Zrenjanin
Privredna komora
Loading...

YuTeam Software, Koče Kolarova 29/1, Zrenjanin; T. 023 510 986; M. 062 880 14 16, 063 77 57 395; E. office@yuteam.co.rs